Adjungerad universitetsadjunkt i Företagsekonomi

Adjungerad universitetsadjunkt i Företagsekonomi

Yrke: Biträdande universitetslektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-28
Publiceringsdatum: 2021-06-07

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Biträdande universitetslektorPresentation:


-inriktning ekonomistyrning och marknadsföring

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Bakgrund
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS) har ca 260 anställda som bedriver forskning inom 12 olika forskningsämnen och årligen utbildar ca 5 000 studenter. Avdelningen för industriell ekonomi utgörs av ämnena redovisning och styrning, entreprenörskap och innovation, industriell marknadsföring samt kvalitetsteknik och logistik. Inom avdelningen arbetar cirka 40 forskare/lärare och ett flertal doktorander

Ämnesgruppen för redovisning och styrning består av ett tiotal lärare och forskare inom ekonomistyrning, prestationsledning, revision och företagsledning. Gruppens forskning behandlar aktuella samhällsutmaningar som digitalisering, hållbarhet och migration. Seminarier med nationella och internationella forskare arrangeras regelbundet. Undervisningen sker framförallt inom olika företagsekonomiska utbildningar som ges vid universitetet (civilekonomprogrammet, kandidatprogrammen i företagsekonomi och fastighetsmäklarprogrammet) samt på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot industriell ekonomi. Nu vill vi knyta till oss dig som har gedigen praktisk erfarenhet inom ekonomistyrning och marknadsföring och stimuleras av kunskapsutbyte med forskare och studenter inom ditt verksamhetsområde.

Som adjungerad universitetsadjunkt har du din huvudsakliga yrkesverksamhet förlagd inom en relevant verksamhet utanför universitetets- och högskolesektorn. Genom anställning som adjungerad universitetsadjunkt knyts din praktiska erfarenhet och professionskompetens till universitetet så att ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats där du får en viktig roll i vår undervisning. Arbetsuppgifterna består av undervisning i företagsekonomi, framförallt på universitetets fastighetsmäklarutbildning men vid behov även på universitetets ekonomprogram, civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi, övriga företagsekonomiska utbildningar och fristående kurser. Undervisningen innefattar kursutveckling, planering, handledning, examination och utvärdering och avser framförallt ekonomistyrning och marknadsföring. I arbetsuppgifterna kan också ingå att bidra till forskningsmiljön inom redovisning och styrning och till ämnesgruppens samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen sker företrädesvis på svenska.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:
 - avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
 - visat pedagogisk skicklighet
 - förvärvat yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen

Kvalifikationer
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning):
 - Universitetsexamen från högskola eller universitet i ämnet företagsekonomi med specialisering inom redovisning och styrning
 - Praktisk erfarenhet av och god kännedom om ekonomistyrning och marknadsföring
 - Erfarenhet av arbete med undervisning eller utbildning inom områden

Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning (viktas lika)
 - Erfarenhet av undervisning via digitala medier är meriterande
 - Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande
 - God kommunikations- och samarbetsförmåga
 - Kvalitetsmedvetenhet
 - God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska respektive engelska

Information
Tjänsten är placerad i Luleå och avser en befattning på deltid 10-40% under ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Anders Hersinger, ämnesföreträdare, tel. 0920-491095, anders.hersinger@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, tel. 0920-492335, jerry.blomberg@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/lediajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 28 juni 2021
Referensnummer: 2020-2021