Förstelärare i matematik till Tallkronanskolan, Luleå Kommun

Förstelärare i matematik till Tallkronanskolan, Luleå Kommun [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Arbetsgivare: Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-09-20
Publiceringsdatum: 2021-09-10

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6Presentation:


Luleå har både storstadens utbud och småstadens närhet. En hållbar kuststad med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?


För att utveckla Luleå kommuns skolor till att bli en av de bästa skolorna i landet kommer Barn- och utbildningsförvaltningen ge yrkesskickliga lärare i grundskolan och grundsärskolan en möjlighet till karriärbefattningar genom att anställa 84 förstelärare i alla ämnen enligt timplan. Syftet med karriärbefattningar är bland annat att öka elevernas måluppfyllelse, att lyfta lärare som bidrar till skolutveckling samt att höja skolans kunskaps- och värdegrundsresultat.

Tjänsterna är tidsbegränsade i 3 år (2021-2023). Om du erhåller befattningen och redan har en tillsvidareanställning i Luleå kommun behåller du din tillsvidareanställning och får ett tidsbegränsat förordnande som förstelärare.

ARBETSUPPGIFTER
Förstelärarens arbetsuppgifter ska i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Förstelärarens ämneskunskap/ämneskunskaper och undervisningsskicklighet ska spridas till fler lärare inom den egna skolan, skolområdet samt andra skolor inom kommunen. En förstelärare kan räkna med att dela med sig av sina kunskaper på Luleå kommuns kompetensutvecklingsdagar för lärare, exempelvis genom workshops och föreläsningar. Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av kollegor, förvaltning, rektor och inbjudna gäster. Försteläraren deltar i kommunalt nätverk för förstelärare vid två tillfällen per termin. Försteläraren leder kommunala ämnesnätverk tillsammans med andra förstelärare/lektorer.

Uppdrag lokalt utformas och följs upp i dialog mellan förstelärare och rektor. Förutsättningar för uppdraget dokumenteras i ett förväntansdokument.

-Tillsammans med rektor/er driva skolutvecklingsprocesser på den egna skolan och i skolområdet, exempelvis likvärdig bedömning, hur lärare kan utveckla och anpassa undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer och skapa tillgängliga lärmiljöer.

-Vara ett föredöme i processen kring att fortlöpande pröva och utvärdera nya pedagogiska metoder och tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och främja/bidra till beprövad erfarenhet samt ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik.

-Tillsammans med rektor systematiskt följa upp och analysera undervisningens kvalitet och skolans resultat. I detta särskilt bevaka likvärdig undervisning och bedömning samt motverka könsskillnader i skolresultat. Denna analys ska i sin tur leda till förslag på åtgärder som skolan kan behöva vidta för att förbättra sina resultat.

KVALIFIKATIONER
Kvalifikationskrav för tjänst som förstelärare:
Du ska ha:
- lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik, no och teknik åk 4 6.
- minst fyra års framgångsrikt arbete med undervisning.
- visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.
- ett starkt intresse och drivkraft för att utveckla undervisningen inom matematik.
- god förmåga att samverka med andra i syfte att utveckla det kollegiala lärandet.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Bifoga din lärarlegitimation i ansökan.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Om du erhåller tjänsten ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb