Doktorand i materialteknik

Doktorand i materialteknik

Annons: 25447622
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-31
Publiceringsdatum: 2021-12-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Avdelningen för Materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet söker just nu en doktorand som hjälper oss att vidareutveckla forskningen inom materialteknik.

Materialteknik innebär utveckling och tillämpning av kunskap som relaterar sammansättning, struktur och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, till deras egenskaper och användning. Forskningen inom materialteknik är inriktad på skapandet av mikrostrukturer och karakteriseringen av dessa med särskild tonvikt på sambandet mellan mikrostruktur och resulterande egenskaper.

Forskargruppen består av mer än 20 forskare och doktorander. Forskningen är både av grundläggande och tillämpad karaktär och bedrivs ofta i nära samarbete med såväl svensk som internationell industri. Ämnet Materialteknik finns vid Avdelningen för Materialvetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

ÄMNESBESKRIVNING
Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

PROJEKT BESKRIVNING
Detta forskningsprojekt är en del av ett projekt med titeln PROCHAIN ​​UTC, och fokuserar på att utveckla nödvändiga verktyg för att förutsäga utmattningsegenskaper genom digital styrning av processkedjor, integrering av materialet, tillverkningsprocessen och slutprodukten.

Syftet är att utveckla noggranna kvalitativa fysikalisk-kemiska modeller för att förstå mikrostrukturens utveckling och mekaniska respons i termomekaniska tillverkningskedjor och göra dem användbara för numeriska modellberäkningar för nya industriella tillämpningar. Projektets mål är att:

- Utföra olika typer av värmebehandlingar för att producera finkorniga mikrostrukturer med ultrahög hållfasthet, inklusive olika volymfraktioner och storlekar av mikrobeståndsdelar, d.v.s. martensit-, bainit-, austenit- och karbidutskiljningar.

- Analysera data för att hitta sambandet mellan sprickegenskaper och mikrostrukturegenskaper.

- Validera modellen genom ytterligare experiment och generalisera för olika kemiska sammansättningar.

Projektet drivs inom Centre for High Performance Steel (CHS) vid Luleå tekniska universitet i nära samarbete med SSAB, Scania, och Gestamp HardTech som stora industriella intressenter. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med forskningsämnet Hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet.

Kvalifikationer
Forskningen är främst experimentell och den sökande bör besitta experimentell skicklighet och kunskap om stål, mikrostrukturkarakterisering och mekanisk provning samt användande av analystekniker såsom svepelektronmikroskopi och röntgendiffraktion. För att komma ifråga för anställning så bör du ha en civilingenjörsutbildning i materialvetenskap eller maskinteknik med inriktning mot materialteknik eller motsvarande. Du bör ha goda kommmunikationskunskaper, i både skrift och muntlig framställning och tala god Engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet från avancerade höghållfasta stål, utmattning och modellering. Vid utvärderande av de sökande så läggs extra tonvikt på följande:

- Kunskap och skicklighet relaterad till projektet
- Examensarbetes kvalitet
- Personliga egenskaper relevanta för projektet

För mer information om ett specifikt forskningsämne se Allmänna studieplaner för Tekniska fakultetens vetenskapområden

Information
Heltidsanställning under fyra år. Institutionstjänstgöring som administration eller undervisning upp till max 20% kan läggas till. Tillträde till tjänsten: så snart som möjligt eller enligt överenskommelse med Luleå tekniska universitet.

För mer information, kontakta:Marta-Lena Antti, Chair Professor, marta-lena.antti@ltu.se  +46 (0) 920 49 2093, Jens Hardell, Head of Division, jens,hardell@ltu.se +46 (0) 920-49 1774

Fackliga representanter:SACO-S Kjell Johansson +46 (0) 920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S LarsFrisk,+46(0)920-491792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi föredrar att du ansöker till tjänsten genom att klicka på knappen nedan. Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och kopior av verifierade intyg från tidigare utbildning på gymnasie och universitet. Din ansökan, inclusive intyg, måste skrivas på Svenska eller engelska. Märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 4585-2021
Sista ansökningsdag: 31 januari 2022