Lärare 7-9 Tyska 80%, Engelska 20% ref, nr. 142/21

Lärare 7-9 Tyska 80%, Engelska 20% ref, nr. 142/21 [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25461229
Yrke: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Arbetsgivare: Kalix Kommun
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-16
Publiceringsdatum: 2021-12-22

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9



Presentation:


Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, särskola, gymnasium, kulturskola samt vuxenutbildning i kommunen. Utbildningsförvaltningens vision är ”landets bästa förskola och skola” där elever utbildas för att vara väl rustande för vidare studier och kommande arbetsliv. Fokus ligger på lärande i ett livslångt perspektiv och målet är en förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lyckas i en lugn och trygg miljö.

Manhemsskolan ligger i centrala Kalix. Vi har cirka 450 elever i årskurserna 7-9. Varje elev och varje lärare har en egen dator vilken används dagligen som verktyg i all undervisning. Vår målsättning är att skolan ska vara känd för att ge de allra bästa förutsättningarna för att varje elev ska lyckas i sitt skolarbete och känna trygghet, trivsel och gemenskap i skolan.
Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. Vi bedriver kontinuerlig skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant med hög måluppfyllelse. På Manhemsskolan är personalen engagerad och har höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna.
Du kommer att mötas av en entusiastisk och kompetent personalgrupp med framåtanda och en vilja att hela tiden utvecklas. Vi erbjuder dig ett roligt och inspirerande arbete i en trivsam skola.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ämneslag och tillsammans med kollegor samplanerar och utvecklar ni undervisningen tillsammans. Du kommer att ingå i ett av skolans tre arbetslag.

Kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad lärare i tyska och engelska åk 7-9. Du som har relevant utbildning och goda ämneskunskaper är välkommen att skicka in din ansökan även om du ännu inte är legitimerad lärare. Du kan även söka tjänst för undervisning enbart i tyska eller engelska om du saknar kompetens i båda språken.

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Att vara lärare och professionell pedagog på Manhemsskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar.

Du är en tydlig ledare. Ditt pedagogiska ledarskap innebär att du har struktur när du arbetar, är kommunikativ i tal och skrift och har digital kompetens. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Genom att ta tillvara på elevernas intresse gör du undervisningen spännande och i mötet med eleverna utvecklar du dig själv och din roll som lärare.

Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen och möta varje elevs enskilda behov. Anpassning av undervisningen är en förutsättning för att så många elever som möjligt ska nå kunskapsmålen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar varje elev optimalt i att nå sin fulla potential. Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Tidsbegränsad anställning på heltid from. 2022-01-10 t.o.m. 2022-11-28 med möjlighet till eventuell förlängning.
Ansökningar tas emot t.o.m. 2022-01-16.

Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktpersoner
Rekryterande chef
Ingegerd Dahlgren, rektor 070-676 64 66

Fackliga företrädare
Lärarförbundet Dirk Fischer, 073-072 26 31
Lärarnas Riksförbund Nina Huuva, 070-595 24 13

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.