Biträdande professor i rymdtekniska system

Biträdande professor i rymdtekniska system [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26194270
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-30
Publiceringsdatum: 2022-06-09

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


-med fokus på framdrivningssystem och diagnostik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Norra Sverige är en europeisk rymdregion med flertalet intressenter som samarbetar för utveckling av rymdteknologi och vetenskap inom rymden. Luleå Tekniska Universitet erbjuder rymdforskning och undervisning, Institutet för rymdfysik (IRF) fokuserar på forskning kring rymdplasma och utveckling av instrument, och EISCAT vetenskapliga organisation utför radarobservationer av den övre atmosfären och jonosfären.

Institutionen för system- och rymdteknik där universitetet samlat forskning och utbildning inom rymdteknik, reglerteknik, data- och systemvetenskap söker nu en biträdande professor som kan bidra till vår växande verksamhet. Du kommer arbeta vid avdelningen för rymdteknik i Kiruna. Avdelningen erbjuder ett antal mastersprogram inom rymdvetenskap och rymdteknik. 

Arbetsuppgifter
Som biträdande professor kommer du att bli en nyckelresurs för gruppens utveckling vad gäller forskning, pedagogiskt utvecklingsarbete samt universitetets utbildning. I arbetsuppgifterna för en biträdande professor ingår det att aktivt arbeta med externfinansiering av forskning och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. Tjänsten inkluderar undervisning och examination på alla tre nivåer, grund-, avancerad och forskarnivå samt handledning av doktorander och forskning. För biträdande professorer ingår även att leda forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

I tjänsten ingår det att agera föreståndare för LTU Space Propulsion Lab. Det inbegriper ansvar, drift och utveckling av laboratoriet. Särskilt samarbetet inom området diagnostik - i synnerhet laserdiagnostik - med Esrange Space Center och kommersiella raketföretag som utför tester av raketmotorer och raketsteg och snart uppskjutningar kommer att vara i fokus för forskningen. Rymd- och marktillämpningar som innefattar förbränning av väte och andra hållbara drivmedel är av stort intresse. Då ämnet är av tvärvetenskaplig karaktär förväntas nära samverkan med andra forskargrupper inom och utanför avdelningen och andra externa parter både nationellt och över hela världen och förmågan att nyttja kunskap och expertis inom ett brett spektrum av tekniska discipliner.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande

- varit verksam som självständig forskare, exempelvis via forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig eller granskare samt ha erfarenhet av att i konkurrens sökt och beviljats externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt.

- bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning i samverkan med aktörer utanför det egna lärosätet samt uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet. Här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar

- uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år om det inte finns synnerliga skäl för annat

- uppvisa pedagogisk skicklighet och god samverkan i det omgivande samhället exempelvis genom att tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället eller införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang.

- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- vetenskaplig skicklighet
- pedagogisk skicklighet

övriga bedömningsgrunder:

- visad förmåga i rymd och tvärvetenskaplig forskningssamverkan
- erfarenhet av utveckling av diagnostik och instrument med fokus på unik laserdiagnostik
- visad förmåga och färdighet i att attrahera externa forskningsmedel

Den sökande förväntas ha goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka sig i både tal och skrift på dessa språk. Specifikt krävs att den sökande kan undervisa på svenska och engelska.

Information
Befattningen är placerad vid Luleå tekniska universitet i Kiruna.

För närmare information, var god kontakta: avdelningsföreståndare Victoria Barabash, 0980 67 532 victoria.barabash@ltu.se, eller professor tillika ämnesföreträdare René Laufer, 0980-67 582 rene.laufer@ltu.se.

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ gärna länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2022
Referensnummer: 1894-2022