Speciallärare

Annons: 28822872
Yrke: Speciallärare
Arbetsgivare: Mimers Vittjärv AB
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-05
Publiceringsdatum: 2024-05-21Presentation:


Speciallärare/Specialpedagog - eller Grundskollärare

Vi söker en speciallärare/specialpedagog med läs och skrivinlärning eller en grundskollärare med kunskaper inom specialpedagogik för arbete inom fältet spec, i samarbete med övriga elevhälsan.

Mimers Brunn Vittjärv

Vi arbetar Bifrostinspirerat. Bifrost innebär att vi arbetar i teman som löper över en termin, elevmedverkan och eget initiativ är en viktig grund. Målsättningen är att inkorporera så många ämnen som möjligt i temat, även om det fokuserade tematiska arbetet sker i verkstäderna. Övrig tid läser barnen konventionellt, med vanliga läromedel. Även friluftsliv är en del i vår profil och vi ser skolgården och skogen som en del av inlärningsarenan. Vi är en skola i det mindre formatet, med målsättningen att ha små barngrupper. Vårt förhållningssätt är NVC.

Arbetsuppgifter:

Handledning av pedagogerna, enskilt arbete med elever/barn i behov av stöd och barn med annat modersmål än svenska, kartläggningar, EVK, grupprocesser, L&S utredning, talutveckling etc. både på skola och förskola.

Vi söker dig som:

Är speciallärare eller specialpedagog med utbildning inom läs och skriv, alternativt är grundskollärare och har specialpedagogisk utbildning eller liknande erfarenhet.

Har, eller kommer att få lärarlegitimation.

Meriterande är: Erfarenhet inom yrkesområdet, specialpedagog/-lärarexamen, utbildning/erfarenhet på ITPA, SVA, logos, talpedagogik, utbildning inom läs och skriv.

Har körkort och tillgång till bil.

Anställning:

100%, tillsvidareanställning.

Startdatum augusti 2024, eller efter överenskommelse.

Tjänstens storlek kan diskuteras, liksom startdatum.

Vi har kollektivavtal.

Arbetsgivare: Mimers Vittjärv AB

Ansökan:

Via mail. Sista dag för ansökan: 2024 08 05

Ansökan endast via mail. Ämne (skrivs på ämnesraden): Ansökan Spec 2024

För ansökan och frågor, kontakta Tina; tina.mortberger@mimers-brunn.se / 070 736 38 51

Ange löneanspråk.