Biträdande universitetslektor inom rymdtekniska system

Biträdande universitetslektor inom rymdtekniska system

Annons: 28909833
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-19
Publiceringsdatum: 2024-06-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Norra Sverige är en europeisk rymdregion med flera stora aktörer som samarbetar inom rymdteknik och rymdvetenskap. Luleå tekniska universitet representerat av avdelningen för rymdteknik belägen ovan polcirkeln i Kiruna bedriver forskning inom atmosfär- och planetvetenskap samt rymdsystemteknik tillsammans med forskar- och forskarutbildning. I nära anslutning finns två andra forskningsorganisationer, t.ex. Svenska Institutet för Rymdfysik (IRF) och EISCAT Scientific Association. Svenska Rymdbolaget (SSC), med sitt Esrange Space Center, tillhandahåller vetenskap, ingenjörskonst, uppskjutning och operativa tjänster för den internationella rymdmarknaden. Institutionen för system och rymdteknik söker en biträdande universitetslektor för att utveckla forsknings- och utbildningsverksamheten vid avdelningen för rymdteknik. Avdelningen är ett internationellt mångsidigt team. Vi strävar efter mod, öppenhet och tillit i vårt dagliga arbete och kommunikation. Våra dagliga aktiviteter stöds av högkvalitativ infrastruktur såsom laboratorieanläggningar för systemtestning och raketframdrivning, små satelliter, asteroidteknik och rymdfarkoster. Du kommer att arbeta i Space System-gruppen som fokuserar på nyttolaster, rymdfarkoster och bärraketer för teknisk demonstration och användning samt rymdtillämpningar och utforskning i den övre atmosfären, jordens omloppsbana och planetrymden.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor i rymdsystem kommer du att bedriva forskning vid Kiruna Space Campus inom rymdfarkostkontroll (avser även GNC, och AOCS) med friktionsfria plattformar och elektromekaniska manipulatorer, Hardware-in-the-Loop simulering och concurrent engineering, som samt nanosatelliter. I denna roll kommer du att utveckla din vision och din egen forskningslinje relaterad till rymdsystemen. För att förverkliga din forskning kommer du att söka externa medel från svenska nationella och internationella organisationer. Du kommer att arbeta med de ledande internationella rymdföretagen och rymdbyråerna, användare av rymdteknologi, universitet och forskningsinstitutioner. Du kommer också att sprida forskningsresultaten genom att publicera i de internationella välkända tidskrifterna och presentera på internationella konferenser. Du kommer också att handleda doktorander och undervisa i MSc-kurser.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder

Exempel på övriga bedömningsgrunder som kan tillämpas:
* administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

* förmåga att samverka med det omgivande samhället

* förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

* kunna undervisa på svenska och/eller engelska

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
- Framgångsrikt sökt och beviljad forskningsfinansiering
- visat vetenskaplig kompetens genom egna publikationer
- visat pedagogisk skicklighet genom att med gott resultat ha undervisat eller utvecklat eget kursmaterial

Information
Tjänsten är placerad vid avdelningen för rymdteknik, Luleå tekniska universitet i Kiruna. Tillträde enligt överenskommelse. För mer information, var god kontakta: avdelningschef Victoria Barabash, 0980-67532 victoria.barabash@ltu.se eller ämnesföreträdare i rymdtekniska system René Laufer, 0980-67582 rene.laufer@ltu.se. Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Fullständig annons: ltu.se/ledigajobb 

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 19 augusti, 2024
Referensnummer: 1893-2024