Projekteringsstöd Järnväg

Annons: 28915329
Yrke: Civilingenjör, järnväg
Arbetsgivare: Centio
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-22
Publiceringsdatum: 2024-06-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, järnvägPresentation:


Vi söker Projekteringsstöd järnväg till Trafikverket i Luleå.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Längs Malmbanan finns behov av spårbyten, kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustningar samt bangårdsupprustningar på sträckorna Boden-Harrträsk och Gällivare-Ruotsi. Uppdraget består i att för beställarens räkning stötta projektledningen i planerings-, projekterings- och produktionsgenomförandet av dessa projekt. Projekterings-/kontraktsuppföljningen berör ett antal kompetensområden ochpersonalkategorier hos konsulten.ArbetsuppgifterUppdraget består i huvudsak av nedan uppgifter.• I samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet ienlighet med styrande dokument• Tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera,bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseendepå tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö• Hjälpa till att upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan medövriga projektledningsresurser• Hjälpa till att upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner förprojektet• Stötta före/under och efter operativa möten. Exempel på detta är projekterings-/byggmöten, ekonomimöten, teknikmöten och projekteringsmöten.• Utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren• Stötta i att säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generellaeller beställarens) m.m. följs av projektör och/eller utförare• Bistå med teknisk rådgivning• Hjälpa till att kontrollera framtagna kontrollprogram och kontrollplaner frånkonsulter och entreprenörer• Följa upp krav i AKJ och stötta projektledningen i hanteringen av dessa• Bistå i framtagandet av tillhörande dokument som behövs för framtidauppföljning av entreprenader ex. checklistor som ska upprättas• Mottagningskontroll av konsultens handlingar• Stötta i förberedandet av entreprenaderna• Följa upp entreprenörernas dokumentation• Följa upp entreprenörernas produktion• Stödfunktion till projektledare/ byggledare vid beslutsunderlag för ändring- ochtilläggsarbeten samt i kontraktet specificerade mängd och kostnadsregleringar• Medverka som sakkunnig vid besiktningar, syneförrättning, ronder, m.m.• Deltaga i byggmöten som stöd till projektledare vid behov• Stötta i uppföljning och kontroll av E:s verifikat att varor och produkter följerentreprenadkontraktet, till exempel genom kontroll av att produkter verifierasenligt AMA Anläggning

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.Minst 5 års arbetserfarenhet (spårspecialist, järnvägs-/underhållsingenjör, teknikstöd bana, teknikansvarig projektör) inom banteknikB-körkort

Meriterande

Varit i ledande funktion så som platschef/proektledare på malmbanan under en period av1 år under de senaste 5 årenVarit inkopplingsledare i minst 1 projekt ALEX för Trafikverketvarit projektledare/platschef produktion för en bangårdsförlängning/ombyggnad/ nybyggnad med kontraktsvärde 40 MSEK

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!