Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling. Läs mer om Bekämpa Klimatförändringarna >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Geotechnical geologist

Geotechnical geologist

Kiruna

LKAB manufactures the world’s most climate-efficient iron ore pellets at the mines in Malmberget, Svappavaara and Kiruna, and now we want to become even ...

Fastighetsskötare till HSB Norr Luleå

Fastighetsskötare till HSB Norr Luleå

Luleå

HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar o...

Miljösamordnare

Miljösamordnare

Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildnin...

Lokalvårdare till HSB Norr Luleå - intermittent anställning

Lokalvårdare till HSB Norr Luleå - intermittent anställning

Luleå

HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar och...

Projektledare

Projektledare

Kiruna

Job Posting End Date / last application date: 2023-02-05Om verksamheten Vi söker nu en projektledare till sektionen norra driftstöd verksamhetsservice, N...

Viktig roll i ett växande företag - som fältarbetsledare åt LN industrimont

Viktig roll i ett växande företag - som fältarbetsledare åt LN industrimont

Boden

Viktig person som fältarbetsledare till LN Industrimontage i Norrbotten! LN Industrimontage AB är ett företag i stark tillväxt. Idag består företage...

Viktig roll i ett växande företag - som fältarbetsledare till LN Industrimo

Viktig roll i ett växande företag - som fältarbetsledare till LN Industrimo

Luleå

Viktig person som fältarbetsledare till LN Industrimontage i Norrbotten! LN Industrimontage AB är ett företag i stark tillväxt. Idag består företage...