Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld. En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde. De utgör grund för god samhällsstyrning inklusive korruptionsbekämpning och är viktiga drivkrafter för utveckling. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. God samhällsstyrning och rättsstatens principer är grundläggande mål och medel för utveckling. Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling både på individuell nivå och på samhällsnivå. Att minska och förebygga våld, särskilt mot kvinnor och flickor, liksom konfliktvåld är en viktig utmaning för 2030-agendan. Det gäller att bryta en upprepad våldscykel: Risken för konfliktdrabbade länder att återfalla i våld är betydande – risken att ett barn som utsatts för våld, som vuxen själv brukar våld mot andra, är överhängande. Avsaknad av våld är en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut för egen del och för samhällets utveckling och styrning. Våld innebär inte bara mänskligt lidande och en förlust av människoliv. Våld raserar också den mellanmänskliga tillit och sociala sammanhållning som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Begreppen demokrati och de mänskliga rättigheterna återfinns inte uttryckligen under mål 16. Dessa begrepp förekommer dock tydligt i den politiska deklarationen i 2030-agendan. Läs mer om Fredliga Och Inkluderande Samhällen >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsrade jobb

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

BIM-samordnare väg

BIM-samordnare väg

Luleå

Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya u...

Kundmottagare/Verkmästare sökes till Scania i Gällivare

Kundmottagare/Verkmästare sökes till Scania i Gällivare

Gällivare

Vi söker nu en kundmottagare/verkmästare till vår serviceanläggning i Gällivare. Arbetsplatsen präglas av arbetsglädje och det märks att vi är sto...

Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Gällivare

Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Gällivare

Gällivare

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhäll...

Handläggare jaktfrågor

Handläggare jaktfrågor

Jokkmokk

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser? Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av rege...

Vik Socialsekreterare Försörjningsenheten

Vik Socialsekreterare Försörjningsenheten

Luleå

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forsknin...

Projektekonom

Projektekonom

Luleå

Länsstyrelsen har fått utökade uppdrag av regeringen och i söker nu en projektekonom som ska förstärka vårt team på enheten för Ekonomi och Servic...

Sommarjobb Personlig assistent

Sommarjobb Personlig assistent

Luleå

Din Förlängda Arm AB är ett Norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av dom...

Lärare i Svenska/Engelska till Bergskolan 7-9

Lärare i Svenska/Engelska till Bergskolan 7-9

Luleå

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forsknin...

Lärare i juridik och/eller företagsekonomi till Luleå Gymnasieskola

Lärare i juridik och/eller företagsekonomi till Luleå Gymnasieskola

Luleå

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forsknin...

Handläggare med ekonomikompetens - Tillfälligt Lokalhyresstöd

Handläggare med ekonomikompetens - Tillfälligt Lokalhyresstöd

Luleå

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser? Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av rege...

Projektanställning särskilt/förstärkt stöd för familjer

Övertorneå

Inom öppenvården jobbar vi aktivt med att skapa och utveckla öppenvårdsinsatser som skall verka förebyggande för att så långt som möjligt erbjuda ...

Sjuksyrra AB söker onkologisjuksköterska till Luleå

Luleå

Vi söker just dig! Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter! Vi erbjuder sna...

IT-utvecklare

IT-utvecklare

Luleå

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forsknin...

Utvecklingsledare/projektledare

Utvecklingsledare/projektledare

Luleå

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forsknin...

Fritidspedagog

Fritidspedagog

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Förskollärare/Fritidspedagog till förskoleklass och fritids

Förskollärare/Fritidspedagog till förskoleklass och fritids

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Sjuksköterskor till resurspoolen

Sjuksköterskor till resurspoolen

Luleå

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forsknin...

Förskollärare till Placeringspoolen

Förskollärare till Placeringspoolen

Piteå

Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta u...

Barnskötare till Placeringspoolen

Barnskötare till Placeringspoolen

Piteå

Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta u...

Förskollärare alternativt grundskollärare F-3

Förskollärare alternativt grundskollärare F-3

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Ämneslärare Idrott och Matematik

Ämneslärare Idrott och Matematik

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Modersmålslärare Finska

Modersmålslärare Finska

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Ämneslärare Språk - engelska och franska

Ämneslärare Språk - engelska och franska

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Modersmålslärare Sydsamiska

Modersmålslärare Sydsamiska

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Senior Controller till BorgWarner i Landskrona

Kiruna

Vill du jobba i en bred roll där du fokuserar dels på den finansiella analysen dels får möjlighet att jobba verksamhetsnära? Har du ambitionen och vil...

Vuollerim skola åk F-5 söker Fritidspedagog

Vuollerim skola åk F-5 söker Fritidspedagog

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Onkologisjuksköterska till Luleå v22-30

Onkologisjuksköterska till Luleå v22-30

Luleå

Är du en erfaren Specialistsjuksköterska med inriktning Onkologi redo för nya utmaningar i karriären? Är du nyfiken på eller jobbar du redan idag som...

Ämneslärare integrerad samiskundervisning

Ämneslärare integrerad samiskundervisning

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Förskollärare alternativt grundskollärare F-3

Förskollärare alternativt grundskollärare F-3

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Förskollärare till Munkebergs förskola

Förskollärare till Munkebergs förskola

Luleå

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forsknin...

Grundskollärare F-3

Grundskollärare F-3

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Grundskollärare/Speciallärare till Grundsärskola

Grundskollärare/Speciallärare till Grundsärskola

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Socialsekreterare Familjehemsenheten

Socialsekreterare Familjehemsenheten

Luleå

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forsknin...

Pedagogisk resurs

Pedagogisk resurs

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Ämneslärare Kemi, Fysik och Matematik

Ämneslärare Kemi, Fysik och Matematik

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Ämneslärare samt modersmål Nordsamiska

Ämneslärare samt modersmål Nordsamiska

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Specialpedagog alternativt Speciallärare

Specialpedagog alternativt Speciallärare

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Ämneslärare Teknik och Matematik

Ämneslärare Teknik och Matematik

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Undersköterskor till Särskilt boende för äldre

Undersköterskor till Särskilt boende för äldre

Piteå

Socialtjänsten i Piteå är redo att möta framtiden. Från och med 1 januari 2020 har förvaltningen en ny, plattare organisation. Grundtanken är att de...

Ämneslärare Bild

Ämneslärare Bild

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Specialpedagog/Speciallärare

Specialpedagog/Speciallärare

Jokkmokk

Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbet...

Flytt- och inredningssamordnare

Flytt- och inredningssamordnare

Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med ...

Destinationsutvecklare ref. nr. 36/21

Destinationsutvecklare ref. nr. 36/21

Kalix

Kommunledningsförvaltningen ligger under kommunstyrelsen och inkluderar arbetsgivarenheten, ekonomienheten, näringslivsenheten, säkerhetsenheten samt st...

Skötare till Psykiatrisk vårdavdelning, Gällivare

Skötare till Psykiatrisk vårdavdelning, Gällivare

Gällivare

Skötare Daniel beskriver sin arbetsplats: Mitt jobb som skötare på den psykiatriska vårdavdelningen är omväxlande och spännande. Du är en del av en...

Samordnare/lokalvårdare

Arjeplog

I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storsl...

Verkstadschef till Fermeco i Piteå

Piteå

VERKSTADSCHEF Till våren går vår verkstadschef i pension och därför söker vi nu hans ersättare. Fermeco AB i Piteå är verksamma inom stålbyggnad...

Behandlingsassistent till Biståndsenheten

Behandlingsassistent till Biståndsenheten

Gällivare

Verksamhetsbeskrivning Vill du vara en del i ett spännande, lärorikt och utvecklande arbete. Vi kan erbjuda dig ett varierande och utmanande jobb med god...

Ronderande väktare/Stationär väktare /Väktare i handels publik miljö

Ronderande väktare/Stationär väktare /Väktare i handels publik miljö

Luleå

Vi i Securitaskoncernen finns i 57 länder runtom i världen och har ca 370 000 medarbetare. Securitas Sverige AB är en kunskapsledare inom säkerhet i S...

Samhällsanalytiker

Samhällsanalytiker

Luleå

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forsknin...

Servicetekniker till Teknisk Fastighetsservice

Luleå

Oavsett bransch är en funktionell fastighet en av de viktigaste förutsättningarna för att verksamheten ska fungera fullt ut och vara lönsam. Att se ti...