Capacity Manager till Luleå Data Center

Capacity Manager till Luleå Data Center

Yrke: Data Center Capacity Manager
Arbetsgivare: Facebook Company
Arbetets ort: Luleå, Norrbotten
Senaste ansökningsdatum:
Publiceringsdatum: 2021-05-26Presentation:


Nu söker vi en erfaren och framåtblickande chef med mycket god ledarskapsförmåga och sinne för det tekniska till vårt Data Center Operations-team. Du bör gilla att arbeta i en snabb, teknisk miljö där anpassningsförmåga och flexibilitet är nyckeln till framgång. Att ha djup och bred kunskap om att leda människor och leverera enligt affärsbehov är en kärnkompetens. 

 

Vårt Capacity-team ansvarar för hur vi planerar, lägger till, ändrar och tar bort datorkapacitet till och från vår datacenterflotta. Du kommer att leda detta team och förväntas ha stark planerings- och projektledningserfarenhet då teamet kommer hantera och utföra flera komplexa infrastrukturprocesser, inklusive planering, uppstart och avveckling av beräknings- och lagringskapacitet, samt arbete med andra team för att säkerställa kontinuerlig förbättring av dessa processer. Du har därför god erfarenhet av utveckling och att leda andra.


 

Dina ansvarsområden 

 • Ansvara för att inrätta och hantera ett team inom datacenterkapacitet som ansvarar för livscykeln inom IT-kapacitet
 • Ansvara för hantering och leverans av kapacitet från datacentrets webbplats och säkerställa operativ leverans genom partnerskap med jämlika organisationer för att stödja pågående affärstillväxt
 • Spåra eventuella problem, analysera data för att hitta trender och rapportera globalt
 • Samarbeta globalt för att utveckla och implementera processförbättringar i datacentrets verksamhet
 • Bygga och leda ett team ingenjörer. Du kommer även agera mentor till medlemmarna i teamet. 
 • Skapa och driva en kultur som kännetecknas av säkerhet, ägande, innovation, samarbete och ansvar.
 • Tänka framåt för att förstå datacentrets tillväxt, identifiera problem inom skalning innan de uppstår och bidra till lösningar.
 • Stötta teamet i generering av specifikationer och idéer för förbättringar av process- och programautomatisering, vilka underlättar distribution och avveckling av serverhårdvara på större skala. 


Du har:

 • Kandidatexamen på högskolenivå inom ett tekniskt område eller motsvarande erfarenhet
 • Stor erfarenhet av att leda tekniker och ingenjörer 
 • Erfarenhet av att arbeta i stora tekniska miljöer
 • God erfarenhet av att hantera tvärfunktionella relationer med interna och externa intressenter och partners
 • Förmåga inom och erfarenhet av kommunikation.
 • Bevisad erfarenhet inom tidsplanering, resurser och projektledning