Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling. Läs mer om Bekämpa Klimatförändringarna >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsrade jobb

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Lokalvårdare HSB Norr

Lokalvårdare HSB Norr

Luleå

HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar och...

Vill du arbeta med lokalvård i sommar?

Vill du arbeta med lokalvård i sommar?

Luleå

HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar och...

Vill du arbeta med fastighetsskötsel i sommar?

Vill du arbeta med fastighetsskötsel i sommar?

Luleå

HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar och...

Systemutvecklare Xolaris Civil Security Luleå

Systemutvecklare Xolaris Civil Security Luleå

Luleå

Xolaris Civil Security expanderar och vi söker fler nya kollegor Xolaris fortsätter att expandera och vi söker efter flera nya kollegor som vill vara m...

Produktionsutvecklare till Driftområde Nord

Produktionsutvecklare till Driftområde Nord

Boden

Produktionsutvecklare till Driftområde Nord När du väljer Green Cargo väljer du en grön arbetsgivare. Hos oss blir du betydelsefull och varje dag du ...

Klimat- och hållbarhetskonsult inom infrastruktur

Klimat- och hållbarhetskonsult inom infrastruktur

Luleå

Om jobbet Hållbar utveckling blir allt viktigare, och vi på AFRY ser det inte minst i en ökad efterfrågan av våra tjänster. Inom infrastruktur och sa...

MINING DATA ENGINEER

MINING DATA ENGINEER

Kiruna

About the company: LKAB is an international mining and minerals group that offers sustainable iron ore, minerals and special products. We are leading the t...