Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling. Läs mer om Bekämpa Klimatförändringarna >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsrade jobb

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

International Trainee – Asset Optimization Hydro Power

International Trainee – Asset Optimization Hydro Power

Luleå

Now you can shape the path towards fossil free living. We’re searching for 20 talented individuals to join us on our journey towards fossil free living. ...

International Trainee - Asset Operations and Maintenance

International Trainee - Asset Operations and Maintenance

Luleå

Now you can shape the path towards fossil free living. We’re searching for 20 talented individuals to join us on our journey towards fossil free living. ...

Produktionschef

Produktionschef

Kiruna

Om företaget LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställninge...

Biträdande universitetslektor i byggkonstruktion

Biträdande universitetslektor i byggkonstruktion

Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildnin...

Hållbarhetsansvarig med intresse för marknad och kommunikation

Luleå

Har du erfarenhet av hållbarhetsarbete och ett brinnande intresse för att arbeta med marknad och kommunikation mot våra intressenter och kunder? Då är...

Projektchef som engagerar och utvecklar

Projektchef som engagerar och utvecklar

Kiruna

Om företaget Vi behöver en ny kollega till vårt tajta gäng med grupp- och sektionschefer då vår nuvarande projektchef går i pension under 2022. Vi s...

Section Manager Mining Technology Malmberget

Section Manager Mining Technology Malmberget

Gällivare

Want to join us on our exciting journey? LKAB is facing an important challenge to maximise production in our existing facilities, while at the same time ca...

DevOps Tools Engineer till Stockholm / Luleå

DevOps Tools Engineer till Stockholm / Luleå

Luleå

Vill du arbeta med moderna och komplexa system i en organisation som utvecklas inom DevOps och samtidigt göra en insats för samhället? Arbetar du idag s...

Fastighetsskötare till HSB Norr

Fastighetsskötare till HSB Norr

Luleå

HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar o...

Virkesmätare till Jutos såg

Virkesmätare till Jutos såg

Kalix

Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring. Vi mäter det virke som flödar mellan skog och industri och som opartisk säkers...

Engineer, Chemistry/Hydro Metallurgy

Engineer, Chemistry/Hydro Metallurgy

Luleå

LKAB is an international high-tech mining and mineral group offering sustainable iron ore, mineral and specialty products. We are one of Sweden's oldest in...

Projektmedarbetare, LKAB Kiruna

Projektmedarbetare, LKAB Kiruna

Kiruna

Om verksamheten Vill du vara med och driva utvecklingen av framtidens förädlingsprocesser och produktkoncept? LKAB tillverkar världens mest klimateffekt...

Kund- och medlemsrådgivare Gällivare

Kund- och medlemsrådgivare Gällivare

Gällivare

Om oss HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 med...

Chef Borrtekniskt Center, LKAB Wassara, Kiruna/Malmberget

Chef Borrtekniskt Center, LKAB Wassara, Kiruna/Malmberget

Gällivare

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi förser världen ...

Fastighetsskötare till HSB Norr

Fastighetsskötare till HSB Norr

Luleå

HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar o...