Mål 14: Hav och marina resurser

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den potential haven har för global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen, under förutsättning att det sker hållbart. Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar. Läs mer om Hav Och Marina Resurser >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsrade jobb

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Lagerarbetare till Zeppelin Boden

Lagerarbetare till Zeppelin Boden

Boden

Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrnings...

Barnskötare med goda kunskaper i meänkieli

Barnskötare med goda kunskaper i meänkieli

Gällivare

Verksamhetsbeskrivning Gällivare kommuns förskolor befinner sig i ett spännande expansivt läge där vi planerar att öppna nya avdelningar och bygger n...

Enhetschef, Ortopedavdelning 31C, Sunderby Sjukhus

Enhetschef, Ortopedavdelning 31C, Sunderby Sjukhus

Luleå

Är du en chef och ledare som motiveras av att tillsammans med dina medarbetare utveckla och förbättra verksamheten? Då är det här ett intressant uppd...

Sektionschef Command & Control till SAAB i Luleå

Sektionschef Command & Control till SAAB i Luleå

Luleå

Saab är inne i ett expansivt arbete och för att på bästa sätt fullfölja vårt uppdrag behöver vi förstärkning. På kort tid utökar vi från tre t...

Montör Stålkonstruktioner till Isolamin

Montör Stålkonstruktioner till Isolamin

Överkalix

Om tjänsten: I din roll som montör stålkonstruktioner på Isolamin kommer du framför allt att arbeta med att montera ihop stommar till bostäder och ho...

Drifttekniker VVS Luleå

Drifttekniker VVS Luleå

Luleå

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfä...

Drifttekniker El Luleå

Drifttekniker El Luleå

Luleå

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfä...

Servicetekniker & Montör i Gällivare

Servicetekniker & Montör i Gällivare

Gällivare

Beyron Door AB grundades 1989 och har sedan dess tillverkat och monterat för krävande och tuffa miljöer till kunder i hela Europa. 2018 förvärvades sa...

Vikarier till förskolorna

Vikarier till förskolorna

Gällivare

Verksamhetsbeskrivning:  Gällivare kommun har 10 förskolor i tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Landsbygden har tre förskolor i byar...