Mål 14: Hav och marina resurser

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den potential haven har för global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen, under förutsättning att det sker hållbart. Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar. Läs mer om Hav Och Marina Resurser >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Sjuksköterska  till Hemsjukvården

Sjuksköterska till Hemsjukvården

Boden

Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är vikti...

Skiftgående mekaniker till Svappavaara

Skiftgående mekaniker till Svappavaara

Kiruna

Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrnings...

Vad är ditt nästa steg? - Scania Luleå söker gruppchef.

Vad är ditt nästa steg? - Scania Luleå söker gruppchef.

Luleå

Scanias ambition är att vara ledande i skiftet mot hållbara transportlösningar genom att utveckla säkra, smarta och energieffektiva transportlösningar...

Förvaltare till Fortifikationsverket i Boden

Förvaltare till Fortifikationsverket i Boden

Boden

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfä...

Serviceledare till Kiruna

Serviceledare till Kiruna

Kiruna

Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrnings...

Vi söker skiftgående verkstadsmekaniker till Aitik!

Vi söker skiftgående verkstadsmekaniker till Aitik!

Gällivare

Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrnings...

Dagtidsgående verkstadsmekaniker

Dagtidsgående verkstadsmekaniker

Gällivare

Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrnings...

Maskinsäljare Zeppelin Mining

Maskinsäljare Zeppelin Mining

Boden

Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrnings...