Mål 4: God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. Det stora antalet män och kvinnor som inte är läs- och skrivkunniga visar på att behovet av vuxenutbildning är avgörande. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande. 2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling. Läs mer om God Utbildning För Alla >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsrade jobb

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Projektledare till investeringsverksamhet

Luleå

Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och b...

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Boden

Teknisk specialist Spår

Luleå

Som Teknisk specialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med ...

Skolkurator ref. nr. 58/21

Skolkurator ref. nr. 58/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Befälhavare Avanleden, visstid

Luleå

Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och for...

Max söker drivna driftledare

Max söker drivna driftledare

Piteå

Arbetsförmedlare till Personligt Distansmöte Arbetsgivare i Luleå

Arbetsförmedlare till Personligt Distansmöte Arbetsgivare i Luleå

Luleå

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på...

ST-läkare, Länsklinik Ögonsjukvård, Gällivare sjukhus

ST-läkare, Länsklinik Ögonsjukvård, Gällivare sjukhus

Gällivare

Ögonkliniken är en länsklinik med verksamhet på flera orter. Vid Gällivare sjukhus bedrivs både planerad operativ verksamhet samt mottagningsverksamh...

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Luleå

Medarbetare till Elevhälsans Trygghetsteam

Medarbetare till Elevhälsans Trygghetsteam

Haparanda

Haparanda är spännande. Vi har ett unikt samarbete med tvillingstaden Torneå vilket ger oss 32 000 invånare och gränslösa möjligheter. Här möts ...

Universitetsadjunkter i Pedagogik med inriktning förskolepedagogik

Universitetsadjunkter i Pedagogik med inriktning förskolepedagogik

Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med ...

Lärare i SO år 7-9 till Nya läroverket Bergviken

Lärare i SO år 7-9 till Nya läroverket Bergviken

Luleå

Då en av våra SO-lärare från och med starten av ht-21 går vidare till en rektorstjänst inom vår egen organisation söker vi nu en lärare i SO-ämne...

Väktare till Scania Ferruform i Luleå

Väktare till Scania Ferruform i Luleå

Luleå

Vi söker väktare för sommarviakriat under juni, juli och augusti 2021 samt även beovsanställda för vårt uppdrag Scania Ferruform i Luleå.  Tjäns...

Semestervikarier: Behandlingsassistenter som vill göra livsviktig skillnad

Semestervikarier: Behandlingsassistenter som vill göra livsviktig skillnad

Kalix

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gö...

Semestervikarier: Behandlingsassistenter som kan bidra till livsviktig förä

Semestervikarier: Behandlingsassistenter som kan bidra till livsviktig förä

Boden

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gö...