Mål 4: God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. Det stora antalet män och kvinnor som inte är läs- och skrivkunniga visar på att behovet av vuxenutbildning är avgörande. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande. 2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling. Läs mer om God Utbildning För Alla >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Chef till provningsenheten Vidsel

Chef till provningsenheten Vidsel

Älvsbyn

Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ry...

Civil flygplatsman till F21

Civil flygplatsman till F21

Luleå

Sökande Enhet Flygplatsfälthållningen på Kallax flygplats är en mycket viktig del inom flygplatsdriften på flygplatsen och tillgodoser tillgängligh...

Universitetslektor i materialteknik

Universitetslektor i materialteknik

Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildnin...

Konsultchef

Konsultchef

Luleå

Bravura söker dig som är i början av din karriär inom HR. Rollen som Konsultchef passar dig som vill arbeta brett med grunderna i personal och HR-fråg...

Stabsassistent (GSS/K) till 19.Brigadstaben

Stabsassistent (GSS/K) till 19.Brigadstaben

Boden

19.Brigadstaben är ett krigsförband lokaliserat i Boden. Staben består av kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare och soldater. Chefen för ...

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Haparanda

Arbetsförmedlare till Arbetsförmedlingen i Luleå

Arbetsförmedlare till Arbetsförmedlingen i Luleå

Luleå

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör...

Överläkare/specialist till Bild och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus

Överläkare/specialist till Bild och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus

Luleå

Röntgen Sunderby sjukhus är en del i länskliniken Bild och funktionsmedicin. Vi gör cirka 75 000 undersökningar per år. Vi utför MR, datortomografi...

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Luleå

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Boden

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Luleå

Processledare Luleå med fokus på en meningsfull fritid

Processledare Luleå med fokus på en meningsfull fritid

Luleå

OM UPPDRAGET Region Nord är en av fyra regioner i Rädda Barnens Sverigeprogram och omfattar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. I r...

Kock till Munkbergs förskola

Kock till Munkbergs förskola

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + MIDNATTSSOL + SKÄRGÅRD + NÄRHET + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + VÄRLDSARV + DRÖMARBETE + TRYGGHET + GRÖN INDUSTRI + LIVS...

Studiehandledare i somaliska

Studiehandledare i somaliska

Haparanda

Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med studiehandledning på somaliska i grundskolan. Studiehandledning är en stödinsats för de elever i grund...

Lärare i moderna språk ryska samt studiehandledning i ryska/ukrainska

Lärare i moderna språk ryska samt studiehandledning i ryska/ukrainska

Haparanda

Dina arbetsuppgifter I ditt uppdrag ingår både undervisning i moderna språk ryska i grundskolan samt studiehandledning på ryska/ukrainska. Studiehan...

Studiehandledare i dari/persiska

Studiehandledare i dari/persiska

Haparanda

Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med studiehandledning på dari/persiska i grundskolan. Studiehandledning är en stödinsats för de elever i g...

Väktare till Scania Ferruform i Luleå

Väktare till Scania Ferruform i Luleå

Luleå

Vi söker väktare för heltid dagtid på Scania Ferruform! Vi tror att det här är en tjänst passar dig som är flexibel, som tycker om att ha variera...

Lärare i fritidshem till Nya läroverket Bergviken

Lärare i fritidshem till Nya läroverket Bergviken

Luleå

Nu rekryterar vi lärare i fritidshem till NLV Bergviken. Vi har två vakanta tjänster inför ht 22. Nya läroverket är Luleås första fristående grund...

Kustbevakningen söker aspiranter

Kustbevakningen söker aspiranter

Luleå

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksd...

Max söker driftledare

Max söker driftledare

Piteå

Familjestödjare till Elevhälsan

Familjestödjare till Elevhälsan

Haparanda

Haparanda stads Barn- och ungdomsförvaltning och Socialförvaltning samverkar. Nu stärker vi vårt gemensamma, tidigt förebyggande arbete, vill du va...

Behandlingspedagoger SiS ungdomshem Johannisberg, Sävast

Behandlingspedagoger SiS ungdomshem Johannisberg, Sävast

Boden

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gö...

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Luleå

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Haparanda

Biträdande professor i materialteknik

Biträdande professor i materialteknik

Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildnin...

Utredare som vill möjliggöra effektiva anläggningar

Luleå

Söker du en kompetensutvecklande tjänst som leder till god karriärsutveckling? I denna roll upplever du - och vi - dig vara en nyckelaktör inom samhäl...

Arbetsförmedlare till Luleå

Arbetsförmedlare till Luleå

Luleå

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör...

Systemutvecklare till Luleå

Boden

Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fo...

Systemutvecklare till Luleå

Kalix

Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fo...

Systemutvecklare till Luleå

Luleå

Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fo...

Systemutvecklare till Luleå

Piteå

Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fo...

Max söker drivna medarbetare

Max söker drivna medarbetare

Piteå