Doktorand i ämnet teknisk psykologi med inriktning mot barns läsutveckling

Doktorand i ämnet teknisk psykologi med inriktning mot barns läsutveckling [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-15
Publiceringsdatum: 2021-02-26

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1.8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1,700 anställda och 15,100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Vid ämnet för teknisk psykologi forskar och undervisar vi om människans beteende i relation till olika miljöer. Psykologi är ett spännande ämne som kan tillämpas i de flesta situationer där människan är aktiv, vilket gör att de forskningsområden som studeras har en stor bredd och alla fyller en viktig funktion för samhället och näringslivet. Som doktorand vid vår avdelning erbjuder vi en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och med framstående universitet världen över.

Ämnesbeskrivning
Teknisk psykologi handlar om att systematiskt utforska människors tankar, känslor och beteenden i tekniska miljöer och komplexa system med i första hand tillämpad experimentell metodik. Forskningsämnet innefattar teorier och principer om mänskliga förmågor som rör kognition, beteende och hjärnans funktion:

Projektbeskrivning
Doktorandtjänsten är knuten till projektet ”Kan morfologisk träning ge bättre läsflyt? En interventionsstudie för barn med lässvårigheter och barn med typisk läsförmåga” som finansieras av Vetenskapsrådet. Målet med projektet är att undersöka hur läsförmågan hos barn i 8-9-årsåldern påverkas av att träna morfologisk medvetenhet.

I tjänsten som doktorand kommer du, tillsammans med ett forskarteam, att arbeta med forskningsfrågor som berör barns språk och läsutveckling samt kognition. Doktorandstudierna kommer bl.a. att innefatta mätning av språk, läsförmåga och kognition hos skolbarn i åk 2-3 samt utveckling och genomförande av intervention för att påverka (förbättra) dessa förmågor

Kompetens och erfarenhet
Behörig att söka den utlysta tjänsten är den som uppfyller villkoren för både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt, nationellt eller internationellt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till den aktuella tjänsten är den som avlagt logopedexamen eller som

nationellt eller internationellt förvärvat sig motsvarande kunskaper inom främst lingvistik och psykologi. Kunskaper om/intresse för kvantitativa forskningsmetoder är meriterande.

Arbetet som doktorand kräver mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i både tal och skrift. Vid tillsättningen kommer även sökandes personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna, samverka med övrig personal samt bidra till utveckling av verksamheten att beaktas.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Doktorandtjänsten är en fyraårig heltidsanställning som innebär utbildning på forskarnivå och avslutas med en doktorsexamen i Teknisk psykologi. Undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid vilket blir då en heltidsanställning upp till 5 år.

Du kommer att ha en individuell studieplan och två till tre handledare.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna kan innebära en del studieresor och konferensresor vilket ger dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Som doktorand ges Du även möjligheter att påverka institutionens, avdelningens och ämnesområdets verksamhet.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Malin Wass biträdande professor, 0920 49 3267, malin.wass@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920- 49 1529  kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänlig besök ltu.se/lediga jobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Till ansökan ska Du även bifoga en egen projektplan där du beskriver vad du själv skulle vilja fokusera på inom ramen för det aktuella projektet (vänligen kontakta Malin Wass för att få tillgång till mer omfattande skriftlig beskrivning av det aktuella projektet). Din projektplan får omfatta max 5 A4-sidor (12 punkter, enkelt radavstånd). Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 761-2021
Sista ansökningsdag: 15 april 2021