Personliga Assistenter

Yrke: Personlig assistent
Arbetsgivare: Alter Assistans AB, Nya
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-30
Publiceringsdatum: 2021-03-01Presentation:


Nya Alter Assistans vision är att vara nära. Hela vår organisation är uppbyggd på närhet till kunder och medarbetare. Tillsammans planerar, genomför, utvärderar och förbättrar vi kundens situation. Närheten är en stor fördel, korta beslutsvägar är en förutsättning för omedelbara insatser och korrekta beslut. Ju närmare kunden man är desto större insikt har man om de behov som finns och vardagens beslut blir lätta att ta, för såväl våra assistenter som för våra gruppledare. Tillgängligheten är stor. Det finns en stor kunskapsbank att ta del av. Det är tryggt att i vardagen vara nära den kompetensen.

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som semestervikarie hos oss.

Dina arbetsuppgifter blir att ge stöd och omsorg till kunder med olika former av funktionshinder.

Arbetet är omväxlande och stimulerande. Du träffar många människor med olika bakgrund. Tjänstgöringen varierar dagtid, kvällstid, helg och natt.