Doktorand i fysioterapi

Doktorand i fysioterapi

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-02
Publiceringsdatum: 2021-03-04

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


- med inriktning mot undersökning och träning av sensomotorisk funktion vid nacksmärta – utveckling av VR-metod

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Boliden, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1.8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Projektbeskrivning
Som doktorand i den här befattningen kommer du verka inom en grupp som arbetar för att utveckla och utvärdera metoder för undersökning och träning av sensomotoriska funktioner vid långvariga nackbesvär. Ambitionen är att utveckla effektivare rehabilitering med hjälp av bland annat VR (virtual reality) -teknik. Gruppen består av forskare i fysioterapi i samarbete med Luleåbaserade företaget Curest som utvecklar VR-teknik för nackrehabilitering.

Projektet bygger vidare på vår forskning kring kliniskt tillämpbara metoder för objektiv undersökning av sensomotorisk kontroll, bland annat olika test av proprioception, och specifikt anpassad träning. Projektet kommer inkludera dels studier i rörelselaboratorium, dels klinisk användbarhetsstudie med VR-teknik. Som doktorand inom projektet kommer du delvis att arbeta i tvärvetenskapliga studier som inkluderar kompetens inom fysioterapi och ingenjörsvetenskap och eventuellt andra relevanta områden. På detta sätt bidrar olika medarbetare med olika kompetens för att tillsammans utveckla metoder för undersökning och träning av människans motoriska kontroll. Du behöver med andra ord inte kunna alla områden själv men du behöver ha en nyfikenhet och öppenhet för olika kunskapsperspektiv för att tillsammans lösa gemensamma problem. Beroende på din bakgrundskompetens kommer forskarutbildningen att inkludera delkurser inom bland annat motorisk kontroll och inlärning, undersökning av rörelsebeteende i laboratoriemiljö, statistik eller andra områden där du behöver ökad kunskap för att framgångsrikt genomföra dina forskarstudier.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär att vara del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för doktoranden att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar. Det innebär även att genomföra forskarutbildningskurser, vara delaktig i institutionens seminarieverksamhet samt presentera forskningen nationellt och internationellt. Institutionens forskarutbildning bedrivs inom ramen för en hälsovetenskaplig akademi med gemensamma kurser, seminarier och andra aktiviteter tillsammans med forskarstudenter och handledare i andra hälsovetenskapliga ämnen.

Kvalifikationer/behörighet
För behörighet krävs minst magisterexamen i fysioterapi eller magisterexamen i annat närliggande ämne vars relevans prövas inför antagningen. Meriterande för tjänsten är fördjupade kunskaper inom människans motoriska kontroll och rehabilitering av muskuloskeletala besvär. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med mätning och analys av rörelsefunktioner eller erfarenhet från dokumenterat projektarbete inom utveckling eller forskning. God samarbetsförmåga och förmåga att slutföra avancerade uppgifter inom givna tidsramar är en betydelsefull egenskap vid tillsättningen. För anställningen krävs även goda kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Förmågan att syntetisera vunnen kunskap inom ett avgränsat område utifrån given litteratur samt förmågan att kommunicera i skrift kommer att bedömas via ett arbetsprov. Kvaliteten på godkänd magister-/masteruppsats kommer också att ingå i bedömningen.

Se även den allmänna studieplanen för Fysioterapi i: Studie planer för forskarutbildning inom filosofisk fakultet på vår hemsida.

Information
I doktorandanställningen kan institutionstjänstgöring ingå med högst 20 %. Anställningens längd är i normalfallet 5 år till doktorsexamen (inklusive 20 % institutionstjänstgöring). Lön utgår enligt gällande avtal. För frågor och arbetsprov kontakta professor Ulrik Röijezon 0920-49 2987, ulrik.roijezon@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Sök befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, referenser, arbetsprov, magister-/masteruppsats, samt CV/meritförteckning och examensbevis. För instruktioner gällande arbetsprov vänligen kontakta Ulrik Röijezon. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2 maj  2021
Referensnummer: 857-2021