Doktorand i maskinelement, forskarskolan Creaternity

Doktorand i maskinelement, forskarskolan Creaternity

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-30
Publiceringsdatum: 2021-03-08

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


Creaternity är en tvärvetenskaplig forskningssatsning för att uppnå omställning mot ett hållbart samhälle. Creaternitys forskarskola spänner över många olika ämnesområden på Luleå tekniska universitet för att skapa helhetssyn för att kunna tackla hållbarhetsutmaningarna. Forskarskolan omfattar kurser och andra aktiviteter som ska ge doktoranderna kunskap och verktyg för att kunna avgöra hur jordens resurser används och återanvänds på bästa sätt.

Forskningen inom ämnet maskinelement är framförallt inriktad mot tribologi och dess tillämpningar. Forskargruppen består idag av drygt 30-talet forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa. Forskningen är både av grundforskningskaraktär och av tillämpad karaktär samt sker ofta i nära samarbete med svensk och internationell industri.

Vi söker nu en doktorand för att hjälpa oss vidareutveckla forskningen inom ämnet maskinelement.

Ämnesbeskrivning
Maskinelement omfattar analys och optimering av maskinkomponenter och komponentsystem utifrån prestanda, livslängd, energieffektivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan. Särskild vikt läggs vid frågeställningar inom området tribologi.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet ”Utveckling av hållbar och cirkulär kärnkraftsteknik genom avancerad materialforskning” är inriktat på att karakterisera och utvärdera nya material avseende deras tribologiska prestanda vid höga temperaturer i flytande bly. Tillämpningen är mekaniska komponenter för fjärde generationens kärnreaktorer där flytande bly används som kylmedium. Projektet har som mål att utveckla kunskap om de underliggande mekanismerna för slitage av bl.a. FeCrAl-legeringar såväl som belagda hårdmetaller.

Projektet är en del av det nystartade forskningscentret SUNRISE i nära samarbete med Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet samt flera industripartners. Forskningen kommer att ske tillsammans med forskningsämnet materialteknik vid Luleå tekniska universitet där ytterligare en doktorand kommer att anställas.

Vidare är projektet också integrerat i forskarskolan för framtidsområdet Creaternity vid Luleå tekniska universitet.

Kvalifikationer
Arbetet är i huvudsak experimentellt vilket kräver goda praktiska förmågor samt detaljerade kunskaper gällande tribologi, tribologiska tester och ytanalys. Du som har avlagd civilingenjörsexamen inom maskinteknik, materialteknik eller motsvarande är välkommen att söka. Du bör ha mycket god kommunikativ förmåga och behärska engelska i tal och skrift. Meriterande för befattningen är erfarenhet inom tribologisk testning och erfarenhet av ytanalysmetoder med tribologiska tillämpningar. Vid utvärderingen läggs speciell vikt vid:


• Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
• Examensarbetets kvalitet
• Personliga egenskaper relevanta för forskning

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Doktorandstudierna är 4 år heltid. Administration och/eller undervisning till en omfattning av maximalt 20% kan tillkomma. Tillträde till tjänsten kan ske omgående eller enligt överenskommelse med Luleå tekniska universitet.

För mer information, vänligen kontakta Jens Hardell, biträdande professor och avdelningschef, jens.hardell@ltu.se  0920- 49 1774

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan 
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 634-2021
Sista ansökningsdag: 30 april 2021