Doktorander till PROFS – forskarskola för praktiknära skolforskning

Doktorander till PROFS – forskarskola för praktiknära skolforskning

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-08
Publiceringsdatum: 2021-03-05

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Luleå tekniska universitet har även ett nära samarbete med skolhuvudmän i de kommuner och regioner där vi har verksamhet. Forskarskolan Praktiknära skolforskning (PROFS) drivs i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Bodens kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten. Forskarskolans syfte är att bidra till kunskapsutveckling i anslutning till skola/förskola och lärarutbildning.

Projektbeskrivning
Under hösten 2021 antar Luleå tekniska universitet en ny omgång doktorander till forskarskolan PROFS – en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning, www.ltu.se/profs . Inom PROFS drivs forskningsprojekt med utgångspunkt i skolans/förskolans uppdrag, lärarutbildningens verksamhet eller skolsystemet som helhet samt kunskapsutvecklingsprojekt i samverkan med skolverksamheter. 10-12 doktorander kommer att antas till forskarskolan inom forskningsämnena Pedagogik, Matematik och lärande, Engelska med didaktisk inriktning, Svenska med didaktisk inriktning, Historia, Statsvetenskap, Tillämpad fysik alt. Experimentell fysik. För studieplaner om behörighet se nedan.

Arbetsuppgifter
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i forskarskolans program. För varje enskild doktorand upprättas en individuell studieplan som doktoranden ska följa. Som doktorand ska du, förutom att bedriva forskarstudier, bidra till verksamhetsutveckling i de kommuner som deltar i forskarskolan, vilket till exempel kan innebära att du utför uppdrag i skolverksamhet i en kommun. Som doktorand förväntas du också delta aktivt i såväl forskarskolans som institutionens forskningsmiljö.

Kompetens och erfarenhet
För att bli antagen till forskarskolan ska du uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Goda kunskaper i svenska och i engelska, både muntligt och skriftligt, är också ett krav. Lärarutbildning och erfarenhet av undervisning i förskola/skola är meriterande.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har


• avlagt en magisterexamen/master, eller
• slutfört studier om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning för Pedagogik, Matematik och lärande, Engelska med didaktisk inriktning, Svenska med didaktisk inriktning, Historia, Statsvetenskap: Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultetFör Tillämpad fysik och Experimentell fysik: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand i forskarskolan är på 5 år, förutom forskarstudier ingår 20% så kallad institutionstjänstgöring Inom ramen för institutionstjänstgöringen kan doktoranden exempelvis arbeta med utveckling, utredningar eller undervisning i utbildningsverksamhet.

Utbildningen beräknas starta i början av oktober, 2021. Tjänstgöringsort är Luleå. Forskarutbildningen är en campusförlagd utbildning och kan inte läsas på distans. Lönen följer Luleå tekniska universitets lönetrappa för doktorander.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Stefan Lundström, föreståndare Forskarskolan PROFS 0920-49 2548, stefan.lundstrom@ltu.se  eller Cathrine Norberg, prorektor, 0920-49 2189, cathrine.norberg@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar:

- Personligt brev (max 1 sida)
- Forskningsskiss/forskningsidé över tänkt avhandlingsområde (max 2 sidor)
- CV/meritförteckning
- Examensbevis (verifierade kopior)
- Uppsatser/övriga publikationer (bifogas som fulltext i pdf)
- Övriga meriter med relevans för anställningen
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 829-2021.
Sista ansökningsdag: 8 maj 2021.