Doktorand i entreprenörskap och innovation

Doktorand i entreprenörskap och innovation

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-30
Publiceringsdatum: 2021-03-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


- Hållbara affärdmodeller genom modularitet

Creaternity är en tvärvetenskaplig forskningssatsning för att uppnå omställning mot ett hållbart samhälle. Creaternitys forskarskola spänner över många olika ämnesområden på Luleå tekniska universitet för att skapa helhetssyn för att kunna tackla hållbarhetsutmaningarna. Forskarskolan omfattar kurser och andra aktiviteter som ska ge doktoranderna kunskap och verktyg för att kunna avgöra hur jordens resurser används och återanvänds på bästa sätt.

Forskningsämnet Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster och produktionslösningar, samt sätt att leda och organisera verksamheter. Forskningsgruppen samarbetar med stora nationella och internationella företag, små och medelstora företag (SMEs), policyskapare och andra forskargrupper. Forskningsresultat tas fram i nära samarbete med industri och andra samhällsaktörer

Ämnesbeskrivning
Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Projektbeskrivning
Vi letar nu efter en doktorand för ett projekt med inriktning på affärsmodellinnovation baserat på modularitet för att främja en cirkulär ekonomi. Projektets mål är att utveckla SMFs och deras partners förmåga att kommersialisera innovationer av cirkulära. Projektets mål är att analysera hur digitalisering möjliggör modularitetsbaserade affärsmodeller mot globala marknader som leder till en hållbar industri. Projektet involverar tvärvetenskapliga forskare och ledande tillverkningsföretag som verkar globalt.  En betydande del i projektet är fokuserat på att adressera företagsbehov genom att kartlägga utmaningar och brister samt föreslå metoder för förbättring. I projektet ingår även att skapa underlag för industriell utveckling och kommunicera detta med medverkande företag genom workshops, utbildningar, handböcker och akademiska publikationer.

Vidare är projektet integrerat i forskarskolan för framtidsområdet Creaternity vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär att vara del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för doktoranden att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar, såväl tillsammans med andra i forskargruppen som individuellt. Det vetenskapliga arbetet kommer för denna doktorandtjänst att ske inom ramen för ovan beskrivna projekt, och doktoranden kommer att ansvara för relationsbyggande och interaktion med industripartners. En doktorandtjänst innebär även att genomföra forskarutbildningskurser, presentera forskningen nationellt och internationellt, samt vara delaktig i seminarieverksamhet i forskningsgruppen.  

Kompetens och erfarenhet
Vi söker en kandidat som lämpligen har en ekonomie magisterexamen, civilekonomexamen eller civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande. Du har ett starkt intresse av det ovanbeskrivna forskningsprojektets fokus. Tjänsten kräver goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Goda kunskaper i svenska språket är meriterande. Samtidigt som tjänsten kräver god förmåga att nära samarbeta med övriga i projektgruppen kräver det likaså ett starkt eget driv för att självständigt kunna planera och leda eget arbete och vara ansvarig för att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.  Att doktorera handlar om att utveckla ny kunskap och därför behövs kreativitet och förmåga att hantera osäkerhet och tvetydighet. Forskningsprojektets industrinära karaktär med många partnerföretag kräver att du har hög social kompetens och är bra på att hantera olika intressenters förväntningar. 

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 %. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta, Wiebke Reim, 0920-492079, wiebke.reim@ltu.se.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-491529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en reflektion över projektets ämne (1-2 A4-sidor) samt CV/meritförteckning, examensbevis, diplom och betyg. 2-3 akademiska artiklar och/eller avhandling som visar din vetenskapliga kompetens. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 728-2021
Sista ansökningsdag: 30 april 2021