Doktorand i Gruv- och berganläggningsteknik

Doktorand i Gruv- och berganläggningsteknik

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-30
Publiceringsdatum: 2021-03-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Luleå tekniska universitet är det ledande europeiska universitetet inom gruvdrift och metallurgi. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) erbjuder unik, kollektiv forskningsexpertis över hela gruv- och mineralkedjan. Forskningsämnena Gruv- och Berganläggningsteknik tillhör institutionen för SBN och söker nu en mycket motiverad doktorand som bidrar till vetenskap och teknik för att hantera djupbrytande relaterade bergmekanikproblem. I vår forskarutbildning. vi strävar efter att doktoranden utvecklas till en expert i ämnet men också utvecklas som person.

Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet DESTRESSING (Avlastningsstrategier för brytning på stora djup i svenska gruvor) finansieras av Statens myndighet för innovationssystem (Vinnova) och tre svenska gruvföretag 2021-2024. I det här projektet har vi för avsikt att utveckla destressionsstrategier för att minska risken för rockburst och deformation under starkt stressade förhållanden i Sveriges djupa gruvor. För att uppnå detta mål kommer vi först att utveckla en metod för att bedöma utbrottets benägenhet och deformationspotential. Efter att metoden har utvecklats kommer den att användas för att utvärdera effektiviteten av destruktionssprängningsteknik genom numerisk modellering med LS-DYNA och 3DEC. Baserat på numerisk simulering kommer en sprängningsdesign att föreslås för ett fältstörningstest. Effektiviteten av destruktionssprängning jämförs sedan med konventionell sprängning på plats.

Tre ledande forskare som har expertis inom bergmekanik, sprängning och seismicitet kommer också att arbeta i projektet. Vi förväntar oss ett nära samarbete mellan seniorforskarna och doktoranden samt samarbete mellan universitet och gruvindustri.

Arbetsuppgifter
Som doktorand förväntas du utföra både teoretiskt arbete och fältarbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Du bör också läsa obligatoriska doktorandkurser. Majoriteten av din arbetstid ägnas åt dina egna forskningsstudier. Dessutom kan du ha möjlighet att prova lärarrollen.

Kompetens och erfarenhet
För att vara berättigad till anställning måste du ha en civilingenjör i gruvteknik, samhällsbyggnadsteknik, fast mekanik eller motsvarande utbildningsbakgrund i relevanta ämnen.

Kunskap om numerisk modellering, sprängning och seismicitet samt erfarenhet av fältövervakning är önskvärd. Eftersom mycket av arbetet kommer att bedrivas på plats och i nära samarbete med andra forskare och industripartners är förmågan att arbeta tillsammans i större grupper en viktig tillgång. Sökande måste ha goda färdigheter i både skriftlig och muntlig engelska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Det förväntade startdatumet för anställningen är maj-oktober 2021.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande professor Ping Zhang, 0920-49 3016, ping.zhang@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S: Kjell Johansson, 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se  OFR-S: Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av detta meddelande har den engelska versionen företräde.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 947-2021
Sista ansökningsdag: April 30, 2021