Två postdoktorer inom Robotik och AI

Två postdoktorer inom Robotik och AI [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-12
Publiceringsdatum: 2021-03-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) (www.ltu.se/robotics) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet letar nu efter två nya postdoktorer för att bidra till våra växande aktiviteter.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.

RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robot sökning och räddning för räddningstjänsten och liknande, multisensor fusion, och multi-robot koordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation, och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.

RAI teamet har ett starkt deltagande i Europeiska R&D&I-projekt, samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/)  och har en R&D-agenda.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Forskningsområde
Postdoktorerna kommer att arbeta inom luftburen robotik och deras aktiviteter kommer att länka med Europeiska R&D-projekt, samt Sub-T Challenge, mot målet av kollaborativ luftburen inspektion, övervakning, och kartläggning i fältapplikation.

Forskningsämnena kommer att fokusera på, men är inte begränsade till:


• Multi-robotic Simultaneous localization, path planning and exploration
• Multi sensor fusion
• Collaborative vision for robotics
• Proactive obstacle avoidance
• Distributed task execution (exploration, planning, mapping)
• Multi-robotic Perception
• Collaborative Mapping and Exploration
• Global and local mission planners for Massively connected robots
• Reactive local and global navigation
• Automatic Control and Optimisation
• Edge Computing

Kvalifikation
Du måste ha en doktorsexamen i reglerteknik eller relaterat ämne. Forskningsuppgifterna kräver en gedigen matematisk bakgrund med beprövad avancerad experimentell förmåga och utmärkta programmeringskunskaper (t.ex. C ++, ROS, etc.). Du bör ha en stark vision för att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten i verkliga fält- och industriförhållanden, med ett tillvägagångssätt som minskar klyftan mellan ren teori och experimentell verifiering. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är utmärkta kunskaper i engelska ett krav.

Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med substantiella experimentella element, som bör publiceras i peer-reviewed internationella akademiska tidskrifter samt stora konferenser. Positionen kommer att inkludera handledning av doktorander och MSc-studenter, undervisning och stöd vid införskaffande av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter / råd, EU-projekt, eller industri.

Information
Anställningen är tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

För vidare information, var vänlig att kontakta Professor tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos  0920 491298, geonik@ltu.se

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se  0920-491529, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se  0920-491792

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, ett detaljerat CV med lista över publikationer och fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, en grov forskningsplan med avseende på de beskrivna forskningsämnena, lista över framgångsrika bidragsansökningar eller deltagande i forskningsprojekt, minst 2 referenser, formella kopior av verifierade och översatta examensbevis och doktorsexamen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på engelska.

Sista ansökningsdag:12 april, 2021
Referensnummer: LTU-928-2021