Bibliotekarie/Bibliotekspedagog

Bibliotekarie/Bibliotekspedagog [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Bibliotekarie
Arbetsgivare: Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-11
Publiceringsdatum: 2021-03-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: BibliotekariePresentation:


Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 6900 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 000 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?


Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en av förutsättningarna för ett fungerande välfärdssamhälle där olikhet är en tillgång och där det finns sammanhang och platser som lockar till möten mellan människor.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska därför erbjuda Luleåbor och besökare ett brett utbud av kulturupplevelser, fritidsaktiviteter och lärande av hög kvalité samt tillsammans med andra aktörer och civilsamhälle skapa värden som berikar våra liv, utmanar och får oss att tänka nytt. Allt vårt arbete ska vara hållbart och syfta till att öka jämställdheten och jämlikheten i samhället där prioriterad målgrupp är barn och unga.

Luleå folkbibliotek består av sex biblioteksenheter, med sammanlagt två bokbussar och åtta bibliotek, varav två barnbibliotek. Utvecklingsarbetet på biblioteksavdelningen sker i enhetsövergripande arbetsgrupper och team. Luleå folkbibliotek är en del av regionsamarbetet Biblioteken i Norrbotten. I samarbetet ingår gemensamt bibliotekssystem, och webb, låneregler, transporter av medier samt kompetensutvecklande aktiviteter och utvecklingsarbeten. Folkbiblioteken i Luleå tillhör Kultur- och fritidsförvaltningen och ligger under avdelningen Kultur och mötesplatser. I samma avdelning ligger även enheterna Ung i Luleå och Konst, scen och möten.

Du kommer ha din anställning på enheten bibliotek, med placering på Porsöns bibliotek. Just nu är målgruppen barn och unga, men ambitioner finns att utveckla biblioteket för alla åldrar. På Porsön arbetar du närmast tillsammans med en bibliotekspedagog men har även tät samverkan med övriga kollegor på andra biblioteksenheter. Helg- och sommartjänstgöring förekommer på andra biblioteksenheter.


ARBETSUPPGIFTER
Som bibliotekarie eller bibliotekspedagog på Porsöns barnbibliotek arbetar du med bibliotekens grundläggande uppdrag kring läsfrämjande, demokrati och digital delaktighet. Det läsfrämjande arbetet görs genom mötet med besökare, genom fysiska och/eller digitala aktiviteter och program samt genom nyttjande av digitala eller analoga verktyg.

Porsöns barnbibliotek befinner sig i en utvecklingsfas, ambitionen är att få tillgång till större lokaler och utvidga verksamheten till att omfatta alla åldrar och målgrupper. Det fysiska mediebeståndet kan komma att utökas och arbetet med att tillgängliggöra och synliggöra digitala verktyg och medier kan utvecklas. Som bibliotekarie eller bibliotekspedagog på Porsön blir du i hög grad delaktig i utvecklingsarbetet samtidigt som du tillsammans med dina närmaste kollegor driver den dagliga verksamheten. Den dagliga verksamheten består av att möta besökare/bemanna biblioteket och andra på bibliotek förekommande uppgifter. Ditt fokus kommer att vara mot målgruppen ungdomar och vuxna.

Du jobbar utåtriktat för att bygga upp en god kunskap om lokalsamhället. Du skapar goda relationer med och verkar för samverkan mellan biblioteksbesökare, invånare och andra lokala aktörer/föreningsliv. Du utvecklar biblioteksverksamheten i nära dialog med chef, kollegor och besökare. Du är kreativ, vågar tänka nytt, experimentera och utvärdera samt ser möjligheter istället för hinder. Du ser bibliotekens viktiga roll i samhället som bärare av demokrati, källkritiskt förhållningsätt och främjare av digital delaktighet.KVALIFIKATIONER
Grundläggande krav:

• Har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning.

• Goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg och digital kommunikation.

• Goda litteraturkunskaper och kan arbeta med olika metoder och verktyg för läsfrämjande.


Utöver grundläggande krav är det meriterande om du:

• Kan arbeta självständigt och själv ta ansvar för att planera och strukturera dina arbetsuppgifter.

• Har ett professionellt förhållningssätt till service och bemötande och tycker om att möta, vägleda och samtala med människor, både stora och små.

• Har en interkulturell kompetens och erfarenhet av arbete i flerspråkiga sammanhang.

• Tycker om ett utåtriktat arbete och att möta grupper både i och utanför biblioteket.

• Har förmågan att ta initiativ och skapa kontakter, gärna erfarenhet av att arbeta i olika samverkansgrupper och nätverk.

• Har lätt för att samarbeta med andra.

• Är omvärldsorienterad och har en lyhördhet för besökarnas önskemål.

• Är kreativ och driven med ett nyfiket och öppet förhållningssätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalavdelningen.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb