Doktorand i maskinelement

Doktorand i maskinelement [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-12
Publiceringsdatum: 2021-03-22

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


-med fokus på utveckling av gröna smörjmedel som involverar kemisk syntes

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Forskningsämnet Maskinelement tillhör institutionen för Teknikvetenskap och matematik (TVM) vid Luleå tekniska universitet (LTU). Forskningen inom ämnet maskinelement är framförallt inriktad mot tribologi och dess tillämpning. Forskargruppen består idag av mer än 30 forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa.

Verksamheten omfattar många aspekter av tribologi, t.ex. materialtribologi, smörjning och smörjmedel, tillståndsanalys, biotribologi, beräkningstribologi och maskinkomponenters tribologi. Forskningen är både av grundforskningskaraktär och av tillämpad karaktär samt sker ofta i nära samarbete med svensk och internationell industri. Gruppen är ansvarig för teori- och projektkurser som ges inom LTU:s civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och masterutbildningar. Framförallt ges kurser inom maskinteknikprogrammet och ett Erasmus Mundus masterprogram inom tribologi (Tribos).

Se mer om gruppen på vår hemsida: http://www.ltu.se/research/subjects/Maskinelement

Vi söker nu en doktorand till vårt forskningsteam inom ämnet maskinelement.

ÄMNESBESKRIVNING
Maskinelement omfattar analys och optimering av maskinkomponenter och komponentsystem utifrån prestanda, livslängd, energieffektivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan. Särskild vikt läggs vid frågeställningar inom området tribologi.

PROJEKTBESKRIVNING
Forskningsprojektet fokuserar på att utveckla, testa och karakterisera gröna smörjmedel. Särskilt fokus kommer att läggas på att undersöka möjligheten att utveckla gröna och smarta smörjmedel från förnybara material, t.ex. biomassa. Projektet inkluderar utveckling av kunskap och förståelse för de fysiska, kemiska och smörjande egenskaperna för gröna smörjmedel från nanoskala till makroskala. En serie kemiska synteser och karaktärisering kommer att involveras under projektet.

KVALIFIKATIONER
För att vara behörig för tjänsten ska du ha avlagt en civilingenjörsexamen/master inom, maskinteknik eller motsvarande. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ytterligare ett krav.

Vid urval till forskningsprojektet i maskinelement gäller följande urvalskriterier:

 - Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
 - Kvalitet på examensarbete utfört av den sökande
 - Personliga egenskaper relevanta för forskning

De flesta medarbetarna vid maskinelement är för närvarande män varför vi gärna ser kvinnliga/manliga sökande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION
Doktorandstudierna innefattar en tidsbegränsad anställning på 4 år, heltid. Administration och/eller undervisning till en omfattning av maximalt 20 % kan tillkomma. Tjänstgöringsort Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Yijun Shi +46-(0)920-492064, yijun.shi@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se  OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1000-2021
Sista ansökningsdag: 12 april 2021