Skyresponse söker en Scrum Master

Skyresponse söker en Scrum Master

Yrke: Teamledare
Arbetsgivare: Ponto AB
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-20
Publiceringsdatum: 2021-03-31

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: TeamledarePresentation:


Idag fokuserar företaget på den stora och snabbväxande marknaden för digital vård, inklusive äldrevård och stödboenden, samt på personlig säkerhet. Företaget har en stark ställning på den nordiska marknaden med omkring 300 slutkunder (kommuner och företag) som utnyttjar Skyresponse SaaS-tjänster och där Skyresponse system hanterar mer än en million larm och händelser per månad. Företagets långsiktiga ambition är att vara ett internationellt ledande programvaruföretag för hantering av larm och händelser generade av IoT.

Jobbar du idag med IT eller teknik och vill ta nästa kliv mot en ledarroll? Få chansen att arbeta i ett snabbväxande marknadsledande produktbolag i Luleå. Sök rollen som Scrum Master hos Skyresponse AB.
Skyresponse är ett SaaS bolag med marknadsledande molnbaserade larm- och incidenthanteringstjänst för IoT. Tack vare systemets flexibilitet kan det smidigt anpassas till olika tillämpningar av IoT och integreras med redan existerande system vilket gör att efterfrågan är hög och fortsätter att öka. Vårt mål är att bli ett ledande internationellt produktbolag för larm- och incidenthantering inom IoT. Vi dubblerar omsättningen på årsbasis och räknar dubblera den även under 2021. Nu står vi inför en internationell och lokal expansion och utökar vårt team med en Scrum Master. Hos Skyresponse gör du skillnad på riktigt. Att våra larm- och incidentshanteringstjänster fungerar som de ska och levereras i tid är skillnaden mellan liv och död för många slutkunder runt om i världen och du blir en viktig del i att se till att just dessa deadlines upprätthålls.
Din roll:
Som Scrum Master hos Skyresponse kommer du vara förändringsledare för övergången mellan vattenfall och Scrum som arbetssätt. Du kommer också att utvärdera teamets arbete samt initiera och styra upp förändrings/utvecklingsinsatser. Dessutom koordinerar och driver du paket med större funktioner – projekt. Scrum Mastern kommer även vara navet i det dagliga arbetet. Detta innebär att du kommer vara ansvarig för att följa upp teamets arbete. Ditt ansvar blir därmed att se till att satta deadlines hålls och att mål uppnås.
Din profil:
Som person tror vi att du som söker kan skapa struktur i en föränderlig vardag. Du ser lösningarna. Du tar snabbt in ny kunskap och använder din erfarenhet på ett flexibelt sätt för att lösa problem. I ditt arbete sätter du höga mål och du arbetar hårt för att uppnå dem. Om du ser ett ouppmärksammat problem tar du snabbt tag i det. Du ser mellanmänskliga relationer som en självklar del i ditt arbete och du har lätt för att ta kontakt med andra och bygga relationer. Du kan lyssna effektivt och du förmedlar information tydligt och enkelt.
Din bakgrund:
För att lyckas i rollen behöver du en teknisk universitetsutbildning. Vi tror att du har någon typ av erfarenhet av arbete med IT alternativt utbildning inom IT. Du behöver kunna kommunicera mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.