Universitetsadjunkt i informationssystem

Universitetsadjunkt i informationssystem

Yrke: Universitets- och högskoleadjunkt
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-25
Publiceringsdatum: 2021-04-01

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskoleadjunktPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


Bakgrund
Institutionen för system- och rymdteknik rymmer nio forskningsämnen, däribland ämnet informationssystem. Aktuell forskning i Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen. Informationssystemsforskning sker inom områdena: informationssäkerhet, digital tjänsteinnovation och dataanalys i nära samarbete med näringslivet. För att förstärka vår utbildning och forskning inom systemvetenskap och digital tjänsteutveckling söker vi nu en universitetsadjunkt

Ämnesbeskrivning
Forskningsämnet Informationssystem tillhör Institutionen för system och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet och vi behöver nu rekrytera en universitetsadjunkt till ämnet. Informationssystem definieras som ett tvärvetenskapligt forskningsämne som fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen. Inom Informationssystem fokuserar vår forskning på områden som digitala innovationer, informationssäkerhet samt dataanalys och beslutsstödjande system. Denna tjänst fokuserar på utbildning inom systemvetenskap och digital tjänsteutveckling. Inom informationssystem så bedrivs fyra utbildningar: Systemvetenskapliga programmet, Digital tjänsteutvecklingsprogrammet, Data Science magister samt masterutbildning inom informationssäkerhet. Alla utbildningar bedrivs både på campus och på distans.

Informationssystem definieras som ett tvärvetenskapligt forskningsämne, som omfattar design och användning av informationsteknologi i förhållande till människor, organisationer och samhällen.  Till forskningsämnet Informationssystem vid Luleå tekniska universitet (LTU) söker vi nu en universitetsadjunkt som kan förstärka vårt team

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt i Informationssystem så är du tillsammans med undervisande personal och övriga verksamma inom ämnet delaktig i utveckling av ämnet på grundutbildningsnivå där du främst är engagerad i ämnets utbildningar och dess pedagogiska utveckling. För en universitetsadjunkt ingår arbetsuppgifter som att planera och genomföra undervisning, handleda och examinera studenter på våra utbildningsprogram samt att utveckla det pedagogiska genomförandet på kurser och utbildningsprogram både på campus och på distans. Det kan även förekomma uppdrag inom forsknings- och utvecklingsprojekt. Tjänsten kommer att innefatta undervisning och utveckling, med fokus på systemvetenskap och tjänsteutveckling.

Befattningen innebär att:


• Ansvara för, och undervisa i, kurser på våra utbildningsprogram
• Handleda studenter
• Utveckla pedagogik och hjälpmedel för campus- och distansundervisning
• Bidra till forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt inom ämnet 

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:


• avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
• visat pedagogisk skicklighet
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Pedagogisk skicklighet samt krav på:

• erfarenhet av undervisning i systemutveckling och programmering i t ex Java
• erfarenhet av undervisning i databasutveckling
• erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt
• att kunna undervisa på både svenska och engelska
• Kunskaper inom följande områden meriterande:

• Test och utvärdering av digitala system
• Modellering av system
• Systemutveckling
• Interaktionsdesign och UX
• Tjänsteutveckling/designFörutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
För mer information, vänligen kontakta: Ämnesföreträdare och avdelningschef Anna Ståhlbröst +46 (0) 706240186 anna.stahlbrost@ltu.se.

Befattningen är tillsvidare och placerad i Luleå.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 25 april, 2021
Referensnummer: 941-2021