Koncern VD till Piteå Kommunföretag AB (PIKAB)

Koncern VD till Piteå Kommunföretag AB (PIKAB)

Yrke: Verkställande direktör
Arbetsgivare: Terminalen Executive Search
Arbetets ort: Stockholm, Stockholms län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-02
Publiceringsdatum: 2021-04-01

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktörPresentation:


Piteå kommun har valt att organisera de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB. Syftet med bolaget är att åstadkomma en bättre ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de möjligheter en sådan koncernbildning skapar för en effektiv ekonomisk planering och samordning inom koncernen.

Piteå Kommunföretag AB har totalt sex helägda dotterbolag i AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning & Vatten AB, Pitebo AB samt Piteå Science Park AB. Bolaget har även delägarskap i Nolia AB.

Koncernen Piteå Kommunföretag ABs omsättning uppgår till 1 006 miljoner kronor. Balansomslutningen uppgår till ca 4 068 miljoner och det egna kapitalet till ca 1 119 miljoner kronor. Bolaget leds av en styrelse på 15 personer med styrelseordförande Helena Stenberg.

I samband med pensionsavgång av vår nuvarande VD söker vi nu dennes ersättare.

Ditt uppdrag
Som VD i Piteå Kommunföretag kommer du att vara länken mellan dotterbolagens VDs, styrelser, kommun och näringsliv. Du kommer att leda en kommunkoncern på en ort där tillväxt och nyetableringar står i fokus och där våra dotterbolag i högsta grad är en bidragande faktor för att kunna lyckas med vår tillväxt och framtida nyetableringar med hjälp av våra värdeord som är våga-låga-förmåga.

Du kommer att hela tiden sträva efter att hitta synergier mellan dotterbolagen, utveckla samordning och samverkan samt säkerställa resurser för att framtidssäkra våra dotterbolag genom bla reinvesteringar.

Vem är du
Vår uppfattning är att du för denna roll behöver vara trygg i dig själv och agera prestigelöst. Du är konsekvent och strukturerad från idé till beslutsfattande till genomförande och är van att formulera visioner, strategier och skapa delaktighet. Du är en erfaren ledare med tidigare VD- eller chefserfarenhet från större verksamheter och du trivs att omge dig med andra människor och får energi av att, tillsammans med andra, få positiva saker att hända.

Du har ett öga för trender och omvärldsbevakning och genomförda exempel där detta legat till grund för dina tidigare goda resultat. Du kanske även har formell styrelseerfarenhet eller certifiering i styrelsearbete.

Om du redan i dag besitter ett regionalt nätverk inom privat näringsliv och offentlig sektor och/eller någon form av erfarenhet från den kommunala världen från ser vi det som meriterande.

Visst låter det intressant?
Läs mer om oss på www.piteakommunforetag.se

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rekryteringskonsult Peder Hansson på rekryteringsföretaget Terminalen Executive and Specialist Search. Telefonnummer 0730-26 80 30 eller via e-post peder.hansson@terminalen.nu

Om du som söker tjänsten kommer att flytta till oss kan vi vara behjälpliga med olika typer av stöd i den processen.
Välkommen med din ansökan senast 2 maj 2021 till www.terminalen.nu/rekryteringar

Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post eller brev.