Johannisbergs ungdomshem enhet Kalix, söker lärare i historia- och samhälls

Johannisbergs ungdomshem enhet Kalix, söker lärare i historia- och samhälls

Yrke: Lärare i gymnasiet
Arbetsgivare: Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-02
Publiceringsdatum: 2021-04-06Presentation:


Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.

SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården).
Kalix tar emot icke skolpliktiga pojkar, avdelningarna i Boden tar emot skolpliktiga flickor. Ungdomarna har psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

ARBETSUPPGIFTER
SIS Ungdomshem Johannisberg består av två enheter, en i Kalix och en i Boden. Institutionens uppdrag är att vårda/utreda pojkar och flickor enligt LVU och LSU.
Skolan inom SiS styrs av samma lagar- och förordningar som resten av skolvärlden och är mycket viktig för de omhändertagna ungdomarnas framtid. Därför satsar SiS i allmänhet och Johannisberg i synnerhet på att utveckla skolverksamheten.
Samtliga skolpliktiga ungdomar erbjuds undervisning enligt SiS timplan och icke-skolpliktiga ungdomar erbjuds undervisning. Till h.t. -20 kommer institutionen ha sju avdelningar, fem avdelningar med 32 platser i Kalix och två avdelningar med 12 platser i Sävast. Institutionen har cirka 150 tillsvidareanställda inom olika yrkeskategorier.
För mer information se www.stat-inst.se.
Ett beskrivande reportage om skolverksamheten finns även på http://skolvarlden.se/artiklar/lararna-som-ar-elevernas-sista-chans samt på Ny chans på ungdomshemmet | Specialpedagogik (lararen.se)

Johannisbergs ungdomshem behandlar och handhar de ungdomar som på många sätt har det svårast i Sverige. Enligt forskning är utbildning den viktigaste skyddsfaktorn för ungdomar i denna situation. Intresset för studier i vår målgrupp har ökat betydligt de senaste åren. Så gott som alla inskrivna ungdomar bedriver numera målinriktade studier, med syftet att skapa bättre förutsättningar för tiden efter placeringen.
Vid sidan om ett ökat intresse för studier sker också en pågående expansion av Johannisbergs ungdomshem. Bland annat färdigställs just nu en helt ny skolbyggnad (som tas i drift under våren-sommaren). Därför behöver vi stärka, bredda och utöka vårt lärarlag. Vi söker främst lärare i ämnena samhällskunskap och historia.
Din undervisning kommer att till allra största delen genomföras på enheten i Kalix d.v.s. Kalix blir din planeringsenhet. Lärarkollegierna i Kalix och Sävast har dock ett visst utbyte där de stundtals kan behöva stötta varandra utifrån behov och kompetens. Kollegiet i Kalix består idag av sju lärare som arbetar tätt ihop vilket innebär att de arbetar flexibel och stödjande gentemot varandra för att skapa en god arbetsmiljö samt så bra studiemiljö/studieförutsättningar som möjligt för eleverna. Som lärare på Johannisberg har du tid för varje elev och goda möjligheter att individanpassa undervisningen.KVALIFIKATIONER
Vi söker en lärare i historia och samhällskunskap. Undervisningen sker både på grundskolenivå och gymnasienivå. Anställningsgraden är 100 %.
Utöver formell kompetens ska du vara flexibel och ha bred social kompetens.
Vi ser också att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar. Därför sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet. Viktigt är god samarbetsförmåga med andra yrkesgrupper (behandlingsassistenter m.fl.) för att en helhet i behandlingen ska uppnås.


Om du blir vår framtida medarbetare så önskar jag dig även välkommen till ett väldigt viktigt, stimulerande och intressant arbete samt till ett kvalificerar lärarkollegium som arbetar tätt ihop.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.