Rekrytering av vikarierande universitetslektor

Rekrytering av vikarierande universitetslektor

Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-28
Publiceringsdatum: 2021-04-07

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


- i kvalitetsteknik och logistik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Kvalitetsteknik och logistik har idag 16 anställda. Vi ger såväl campusförlagda som internetbaserade kurser på grundläggande och avancerad nivå. Forskningen på ämnet är inriktad mot organisationers arbete med att utveckla sin verksamhet med ett kund- och intressentfokus. Våra forskningsprojekt är bland annat inriktade mot utveckling av databaserade beslutsstöd, kvalitet i upphandling av service, organisationers hållbarhetsarbete och förbättring av underhållsinsatser. Vi har för närvarande projekt i samverkan med bland andra Trafikverket, Boliden, och Region Norrbotten.

Ämnet kvalitetsteknik och logistik söker nu en vikarierande universitetslektor. Då vi strävar efter ökad jämställdhet ser vi gärna kvinnliga sökande till den aktuella anställningen.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorer ska normalt vara engagerade i både universitetets utbildning och forskning. För en universitetslektor ingår även att följa ämnets internationella utveckling. Universitetslektorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet samt delta i och visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag. För universitetslektorer inom annat än konstnärlig verksamhet ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

I tjänsten ingår att genomföra utbildning på såväl akademisk grund- som avancerad nivå inom kvalitetstekniska områden. Arbetet innefattar i huvudsak undervisning inom traditionell kvalitetsteknik, dels organisatoriska och managementrelaterade aspekter på kvalitetsutveckling och dels kvalitetsteknikens metoder. I arbetsuppgifterna ingår även administrativt arbete. Handledning av doktorander samt egen forskning kan också ingå. I tjänsten ingår normalt kontakter med näringsliv och andra organisationer, medverkan i industriinitierade och industrifinansierade forsknings- och uppdragsprojekt, samt att planera och genomföra uppdragsutbildningar, såväl internt som externt. Universitetslektorn förväntas delta i arbetet med att generera forskningsfinansiering och medverka i internationella forskningsaktiviteter, samt bidra till internationella nätverk inom kvalitetsteknik. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
 - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 - visat pedagogisk skicklighet
 - genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 - Vetenskaplig skicklighet
 - Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder i fallande rangordning:
 - Förmåga att undervisa på svenska och engelska
 - Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel

Information
Anställningens omfattning är som lägst 50 % men kan komma att utökas enligt överenskommelse, och är tidsbegränsad till 2023-06-30. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta:ämnesföreträdare Bjarne Bergquist, 0920-49 2137; bjarne.bergquist@ltu.se , eller avdelningschef Rickard Garvare, 0920-49 22 95; rickard.garvare@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529; kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792; lars.frisk@ltu.se


För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 28 april 2021
Referensnummer: 1209-2021