Specialpedagog till Centrala Elevhälsan

Specialpedagog till Centrala Elevhälsan [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Specialpedagog
Arbetsgivare: Gällivare Kommun
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-23
Publiceringsdatum: 2021-04-08

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialpedagogPresentation:


Verksamhetsbeskrivning
Du kommer att tillhöra den Centrala elevhälsan i kommunen tillsammans med kuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger, pedagoger och administratör med vilka du har ett nära och tvärprofessionellt samarbete. Du är underställd Centrala elevhälsans chef.
Vi strävar efter att främst arbeta förebyggande och främjande genom insatser på både organisations-, grupp- och individnivå, ett arbete som skall betonas, bedrivas salutogent och inkluderande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande samt aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter.
Arbetsuppgifter
Som vår specialpedagog arbetar du främst med handledning och utbildningsinsatser, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, riktade till alla pedagoger, rektorer och övrig personal i Gällivare kommuns skolor vilka i sitt arbete möter barn/elever i behov av stöd och/eller särskilt stöd.
Specialpedagogiska insatsen arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att:
o    med ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv undanröja hinder och skapa tillgängliga lärmiljöer samt belysa extra anpassningar
o    möjliggöra/stimulera kommunikation mellan personal och barn/elever för att främja en trygg och utvecklande lärmiljö med inflytande och delaktighet
o    främja positiva lärandesituationer utifrån varje elevs förutsättningar för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling  
o    ge stöd vid pedagogiska; utredningar, analyser, bedömningar, åtgärdsförslag, särskilt stöd samt utvärderingar för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
o    via handledning, utbildning och kollegialt lärande utveckla en lärande organisation
o    systematiskt och kontinuerligt utveckla verksamheten i en process
o    samverka tvärprofessionellt med kollegor på Elevhälsan, pedagoger, rektorer och externa aktörer som t.ex. SOC, BUP och Habilitering.

Du förväntas vara väl förtrogen med Skollagen och skolans läroplaner. Vårt arbete bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Kvalifikationer
Specialpedagog.
Vi önskar att du har bred kompetens och en god förmåga att ta dig an utmanande uppgifter på ett flexibelt och kreativt sätt. Samarbetsförmåga och att leda i process är viktiga egenskaper. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.
Körkort klass B - Bil. Tillgång till egen bil.
Arbetstid/Varaktighet
Tillsvidare 100%. Semestertjänst.
Tillträde
17 augusti 2021 eller enl. överenskommelse.
Lön
Individuell lönesättning. Löneanspråk anges.
Upplysningar
Birgitta Hurtig Landström, verksamhetschef: 0970-818461, 070-697 31 32.
Fackliga företrädare
Tanja Martinsson, Lärarnas Riksförbund
Ansökan
Sista ansökningsdag: 2021-05-23
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.