Handläggare samhällsskydd - frivilliga resurser OBS! Förlängd ansökningstid

Handläggare samhällsskydd - frivilliga resurser OBS! Förlängd ansökningstid [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Samhällsskydd
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-10
Publiceringsdatum: 2021-04-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Du kommer att tillhöra enheten samhällsskydd vars övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten. För att nå målet jobbar enheten med uppdrag inom b.la. områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och anpassning till ett förändrat klimat.

Ett antal händelser under de senaste åren tex flyktingmottagande, skogsbränder och pandemin har visat på ett behov av en utvecklad planering för att organisera arbetet av frivilliga vid fredstida kriser. För att offentlig förvaltning ska kunna få ut stöd i krisen av Näringsliv, Civilsamhället, Frivilliga Försvarsorganisationer och spontanfrivilliga behöver resurser, roller och behov identifieras och tydliggöras. Inte minst gäller det även den sociala aspekten av en kris. I samband med en ökad satsning på totalförsvaret de kommande åren ökar också behovet av planering och verksamhet inom området.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att under 2021 och 2022 se över behovet av frivilligresurser, analysera deras förmåga regionalt och lokalt samt ge stöd i uppbyggnaden av planeringen vid främst kommun och region.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att planera och samordna åtgärder för att utveckla deltagandet av frivilliga resurser vid samhällsstörningar i länet. Arbetet sker internt i samarbete med andra enheter vid myndigheten och externt med till exempel andra Länsstyrelser, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Försvarsmakten, länets kommuner och Region Norrbotten.

Du kommer också att planera och samordna åtgärder för att utveckla länets aktörers förmåga att kunna genomföra storskalig utrymning, mottagning, inkvartering och utspisning vid samhällsstörningar inom hela hotskalan.

Vidare ska du stödja länets aktörer vad avser krisstöd så att de sociala aspekterna av kriser och krig blir en naturlig del i planläggning och hantering av händelser. Du företräder Länsstyrelsen i frågor och samverkan vad avser psykiskt och socialt omhändertagande vid kommun (POSOM) samt psykologisk och psykiatrisk katastrofledning (PKL) vid regionen.

Arbetet innebär främst att du kommer att ta fram planer, strategier och rutiner samt genomföra seminarier, utbildningar och övningar. I arbetet med frivilliga resurser kommer överenskommelser och avtal att behöva tas fram. Även handläggning av ärenden som berör ditt arbetsområde såsom att svara på remisser och andra yttranden kommer att vara en del i arbetet.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom krisberedskap, säkerhet, psykotraumatologi, sociala området eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska
• god kännedom om hur myndigheter, regioner och kommuner är organiserade, bedriver sitt arbete och samverkar
• körkort för personbil.

Det är en fördel om du har:
• kunskap och erfarenhet om det svenska krisberedskapssystemet
• erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar, övningar och seminarier
• erfarenhet av att ta fram styrande dokument så som planer, strategier och rutiner
• kunskap och erfarenheter om hur civilsamhället och frivilliga försvarsorganisationer är organiserade och bedriver sitt arbete
• relevant arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor.

Som person har du lätt för att bygga relationer och samarbeta. Vidare är du lyhörd samtidigt som du har förmåga driva dina arbetsuppgifter framåt och arbeta självständigt. Du är trygg i dig själv och har hög integritet.

Länsstyrelsen lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Tjänsten är säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som beroende på tjänst innefattar säkerhetssamtal och registerkontroll. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.