Handläggare samhällsskydd - samband OBS! Förlängd ansökningstid

Handläggare samhällsskydd - samband OBS! Förlängd ansökningstid [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Samhällsskydd
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-10
Publiceringsdatum: 2021-04-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Du kommer att tillhöra enheten för samhällsskydd vars övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten. För att nå målet jobbar enheten med uppdrag inom b.la. områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen ska vid stora olyckor och kriser bland annat utgöra den aktör som kan samla länets övriga aktörer för att dessa, i samverkan och med ett koordinerat beslutsfattande, ska uppnå en samordning som möjliggör en effektiv hantering av en samhällsstörning. Länsstyrelsen ska kunna samordna statlig och kommunal räddningstjänst, kunna överta kommunal räddningstjänst samt ansvara för statlig räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. Vid höjd beredskap ökar dessutom Länsstyrelsens mandat och roll vad avser samordning och ledning inom länet.

För att ovanstående ska vara möjligt krävs samband och ledningsplatser, och en planering för detta som fungerar i vardag, kris och krig. De närmaste åren kommer en utveckling att ske vad avser ledningssystem. Du kommer att ingå i vår kris- och krigsorganisation.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att planera och samordna åtgärder för Länsstyrelsens samband och ledningsplatser vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Arbetet sker internt i samarbete med andra enheter vid myndigheten och externt med tex andra Länsstyrelser, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Försvarsmakten, Polis, länets kommuner och Region Norrbotten

Arbetet innebär främst att du kommer att ta fram planer, strategier och rutiner samt genomföra seminarier, utbildningar och övningar. Även handläggning av ärenden som berör ditt arbetsområde såsom att svara på remisser och andra yttranden kommer att vara en del i arbetet.

Vidare samordnar du utvecklingsarbetet för myndighetens ledningsplatser och samband parallellt med Länsstyrelsens utveckling av kris- och krigsorganisation. Vid behov ska du även kunna stödja länets kommuner och region i utvecklingen av deras lokala ledningsplatser.

Arbetet innebär resor både inom och utanför länet.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom krisberedskap, säkerhet, telekommunikation, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska.
• god kunskap om arbetet med krisberedskap och totalförsvar inom offentlig verksamhet.
• god kunskap och erfarenhet av att använda olika IT- och ledningssystem för informationsdelning
• körkort för personbil.

Det är en fördel om du har:
• erfarenhet av sambandsplanering och framtagande av styrande dokument
• kunskap och erfarenhet av systemen RAKEL och WIS
• kunskap eller erfarenhet av signalskyddstjänst och signalskyddssystem
• har relevant arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor

Som person har du lätt för att bygga goda relationer och kan arbeta både i grupp och självständigt. Vidare är du analytisk och noggrann. Du har hög integritet, är målinriktad och driver dina arbetsuppgifter till avslut.

Länsstyrelsen lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Tjänsten är säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som innefattar säkerhetssamtal och registerkontroll. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.