Handläggare alkohol- och tobakstillsyn

Handläggare alkohol- och tobakstillsyn

Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Social hållbarhet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-18
Publiceringsdatum: 2021-04-26

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Du kommer att tillhöra enheten för social hållbarhet och vi är i dagsläget cirka 15 medarbetare. Vi arbetar gemensamt som enhet för social hållbarhet och enskilt inom våra uppdrag som är bland annat inom jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration, folkhälsa och alkohol- och tobaksprevention samt tillsyn gentemot kommunerna utifrån alkohol- och tobakslagen.

Våra ordinarie tillsynshandläggare är utlånade i andra uppdrag på enheten så därför söker vi nu en vikarierande handläggare för alkohol- och tobakstillsyn.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att vara arbeta för en så god efterlevnad som möjligt av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter i länets kommuner. Arbetet bedrivs i nära samverkan med samordnaren mot alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel (ANDTS) inom enheten. Konkret innebär det att du kommer att:

• bedriva tillsyn och stödja kommunernas verksamhet enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter,
• stötta de ordinarie tillsynshandläggarna genom att svara för information och vägledning till kommunerna på ett rättssäkert och pedagogiskt sätt.
• stödja kommunerna i arbetet med näringens egentillsyn både inom alkohol- och tobaksområdet och andra metodutvecklingsprojekt,
• planera och genomföra utbildningsinsatser för kommunerna inom området
• delta i olika nätverk, regional och nationellt,
• handlägga tillsynsärenden och skriva förslag till beslut och remissvar.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna inom verksamhetsområdet kan även komma att påverkas utifrån din kompetens och erfarenhet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk examen med inriktning, juridik, statsvetenskap, ekonomi, folkhälsa eller annan för tjänsten relevant utbildning/och eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• arbetslivserfarenhet av handläggning av ärenden inom offentlig förvaltning
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska.

Det är en fördel om du har:
• arbetslivserfarenhet av att bedriva tillsyn utifrån alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, eller likande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Som person har du lätt för att bygga goda och förtroendefulla relationer och samarbete samtidigt som du behåller din integritet. Du är strukturerad och arbetar målinriktat med en egen initiativförmåga.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.