Kurator till Elevhälsan

Kurator till Elevhälsan [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Skolkurator
Arbetsgivare: Piteå Kommun
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-09
Publiceringsdatum: 2021-04-27Presentation:


Piteå det är hit man kommer när man kommer hem.

Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång.

I Utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att fortsatt hålla en hög kvalitét så att barn och ungdomar i Piteå får en bra utbildning och de bästa förutsättningarna för sitt vuxenliv. I förvaltningen arbetar ca 1500 medarbetare med barns utveckling och lärande inom förskola, grundskola, och gymnasieskola.


Elevhälsan är den del av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Du kommer att tillhöra utbildningsförvaltningen och verka i grundskola.
Utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra förskola och skola utifrån identifierade och prioriterade områden. Elevhälsans arbete och insatser tar sin utgångpunkt i forskning och vilar på vetenskaplig grund. Målet är att skapa goda miljöer som främjar hälsa, utveckling och lärande utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet sker på uppdrag av förskolechef och rektor samt chef för elevhälsan,

Arbetsuppgifter

I uppdraget som kurator arbetar du med sedvanliga kuratorsuppgifter mot elever i grundskolan i ett nära samarbete med rektor och övrig personal. I din roll som kurator tillför du psykosocial kompetens i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på individ-, grupp och organisationsnivå. Arbetet sker i samverkan med elevhälsans övriga professioner och elevhälsoteam på skolorna, vars främsta uppgift är att se till att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de har rätt till. I uppdraget ingår föräldrakontakter samt samverkan med externa aktörer. 

Kvalifikationer

Socionomexamen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, självständighet och förmåga att samarbeta.
Meriterande är utbildning och erfarenhet av att hålla grupper för eleverna men också till föräldrar och personal. Exempel på grupper som hålls inom elevhälsan i Piteå idag är; Rädda barnens arbetsmaterial ”Skilda världar” som grundar sig på barnkonventionen, ”Livsviktigt”, ett material som handlar om mental hälsa, känslohantering och stresshantering för elever på högstadiet. Alla barn i centrum (ABC), Älskade förbannade tonåring (ÄFT) och KOMET som är våra föräldraskapsstödsmetoder som vänder sig till föräldrar. 

Anställning övrigt

75% visstidsanställning med eventuell möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Tillträde vid terminsstart höstterminen t o m 2021-12-31 med möjlighet till förlängning. Semesteranställning.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.

För anställning i grundskolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregister.

Välkommen med din ansökan via www.pitea.se/ledigajobb senast 2021-05-09