Doktorand i Maskinelement

Doktorand i Maskinelement

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-25
Publiceringsdatum: 2021-04-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


- med inriktning mot tribologi för elbilar

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Vi söker nu en doktorand som ska arbeta med att utveckla förståelse för hur transmissionen till ett elfordon ska smörjas och kylas så effektivt som möjligt för att maximera livslängd och minimera förluster och miljöpåverkan. Framtidens miljöanpassade, vattenbaserade smörjmedel ska jämföras med dagens fossilbaserade smörjmedel vad gäller friktion, slitage, utmattning och funktion i olika maskinkomponenter, främst kuggväxlar och rullningslager. En ny designmetodik för smörjning med denna typ av smörjmedel ska utvecklas. Projektet utförs i samarbete med fordonsutvecklingsbolaget CEVT och rullningslagertillverkaren SKF.

Projektbeskrivning
Att gå över från de traditionella oljorna med fossilt ursprung till en helt ny typ av smörjmedel baserade på vattenlösliga föreningar kräver dock mycket ny utveckling och optimering. Optimeringsarbetet med att dels utveckla oljebaserade smörjmedel dels för att utveckla de smorda systemen har pågått i över hundra år. Nu måste vi göra samma slags optimering för vattenbaserade smörjmedel men mycket snabbare.

Detta projekt kommer att ge ett viktigt bidrag till optimeringen för att använda denna nya typ av smörjmedel. I projektet ska testmetoder och testutrustning utvecklas. Tribologiska tester kommer att genomföras för flera olika typer av vattenbaserade smörjmedel. Jämförelse kommer hela tiden att göras med motsvarande oljebaserade smörjmedel. Nya designkriterier kommer att utvecklas. Eftersom vattenbaserade smörjmedel även är bra kylvätskor kommer även deras kylande egenskaper studeras i projektet.

Projektet är till stora delar experimentellt men utvecklingen av nya designregler kommer även att kräva viss användning av teoretiska modeller. Projektet utförs i nära samarbete med industrin och vissa delar av projektet kan utföras hos CEVT (China-Euro Vehicle Technology) och SKF.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Under resans gång har du minst två handledare som stödjer dig i ditt arbete. Du kommer även att ha stöd av experter kopplade till företagen.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se även; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på vår hemsida. 

Kvalifikationer
För att vara behörig för tjänsten ska du ha avlagt en civilingenjörs-, masterexamen eller liknande teknisk examen inom maskinteknik, teknisk fysik, materialteknik eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ytterligare ett krav.

Vid urval till forskningsprojektet i maskinelement gäller följande urvalskriterier:
 - Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
 - Personliga egenskaper relevanta för forskning
 - Kvalitet på examensarbete

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön (för närvarande kvinnor) att ges företräde.

Information
Positionen inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4–5 år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). I institutionstjänstgöringen kan bland annat administrativa uppgifter, andra forskningsuppdrag och undervisning upp till 20 % ingå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta handledargruppen bestående av ämnesföreträdare och professor Roland Larsson, 0920-491325, roland.larsson@ltu.se och biträdande professor Marcus Björling, 0920-491281, marcus.bjorling@ltu.se.

Fackliga företrädare, SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Bifoga gärna ditt examensarbete eller annan publicering om du har. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1497-2021
Sista ansökningsdag: 25 maj 2021