Arbetsförmedlare till Personligt Distansmöte Arbetsgivare i Luleå

Arbetsförmedlare till Personligt Distansmöte Arbetsgivare i Luleå

Yrke: Arbetsförmedlare
Arbetsgivare: Arbetsförmedlingen, VO Direkt Arbetsgivare
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-05-16
Publiceringsdatum: 2021-04-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ArbetsförmedlarePresentation:


Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?
Dagens teknikutveckling skapar nya förväntningar hos våra kunder och det ställer krav på oss som myndighet att öka vår service och tjänsteleverans via digitala kanaler.

Arbetsuppgifter
En stor del av arbetsuppgifterna kommer att vara:

- beslutshantering på distans, såsom nystartsjobb
- att ta emot intresseanmälningar från arbetsgivare som vill anställa med stöd
- att stötta rekrytering av personal genom att ge rådgivning och stöd till arbetsgivare från hela landet via telefon och digitala kanaler

Du kommer också att tolka och tillämpa vårt regelverk vilket kräver att du snabbt kan ta till dig stora textmängder och förklara vad de betyder. Du arbetar utifrån vår värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande.

Vi är en arbetsplats där vi stöttar varandra, du har alltid en kollega nära till hands. Vårt ledarskap är nära och coachande och uppmuntrar till delaktighet, motivation och ansvarstagande. Vi främjar hälsa på arbetsplatsen och vill att du nyttjar ditt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Våra öppettider är vardagar kl. 08-16.30 och du jobbar efter schema. Vi sitter i kontorslandskap och arbetet är kundintensivt och dynamiskt. 

Grundläggande kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Alternativt har du varit anställd som arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen och har goda kunskaper om vårt uppdrag samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare.


- Minst 2 års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50 procent under sammanlagt två år.


- Mycket goda kunskaper i svenska, det vill säga god förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt hög läsförståelse.

 
Meriterande
- Erfarenhet av att arbeta med arbetsgivare och olika lönestöd
- Erfarenhet av granskning, myndighetsutövning och utredning
- Utbildning inom att leda och föra olika typer av samtal
- Erfarenheter av kundkontakter via digitala kanaler och ge rådgivning till kunder vid användandet av e-tjänster
- Erfarenhet av arbetsförmedlingsverksamhet och arbetsmarknadsfrågor

 
Viktiga egenskaper för rollen

- Kundorientering: Är tillgänglig, serviceinriktad och samarbetar för att hitta flexibla lösningar, det vill säga lägger fokus på det som ger värde för kunden och lägger stor vikt och tid på kundvård och på att bygga långsiktiga relationer.


- Analytisk förmåga: Har god förmåga att hantera komplex information, ser hur delar hänger ihop och ser din del i helheten. God förmåga att analysera, planera och prioritera rätt saker i ditt arbete.


- Stabilitet: Lugn och stabil, behåller tron på din egen förmåga och har ett realistiskt perspektiv i pressade situationer. Behandlar människor med respekt och är tydlig med vårt uppdrag och våra erbjudanden.


- Målmedvetenhet: Sätter upp höga mål för dig själv utifrån organisationens behov och utmaningar. Är långsiktig, uthållig och kontinuerlig i ditt arbete att nå målen och tar ansvar för dina handlingar. Arbetar rättssäkert och skapar ordning och reda.


- Kommunikativ förmåga: Kommunicerar så att budskapet blir tydligt och lättförståeligt. Lyssnar aktivt, är mottaglig för kundens behov och kan bemöta argument. Får andra att känna sig respekterade.

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning om du inte redan är tillsvidareanställd inom myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse. 

Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida http://www.arbetsformedlingen.se. 

 
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-05-16. Bifoga ett CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. För att du ska kunna bli aktuell för tjänsten behöver du även bifoga följande tillsammans med din ansökan:

- Betyg om minst 180hp/120p (Yrkeshögskolepoäng kan ej räknas om till högskolepoäng). Gäller ej om du tidigare arbetat som arbetsförmedlare. 
- Arbetsintyg där det framgår att du har minst 2 års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50 procent under sammanlagt två år. När du begär arbetsintyg från din/dina tidigare arbetsgivare är det därför viktigt att både anställningsperiod och omfattning (heltid/deltid) framgår.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Observera: Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess utgår från evidensbaserat urval där urvalstester används i rekryteringen.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.