Skolsköterska till Centrala Elevhälsan

Skolsköterska till Centrala Elevhälsan [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Skolsköterska
Arbetsgivare: Gällivare Kommun
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-04
Publiceringsdatum: 2021-05-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SkolsköterskaPresentation:


Verksamhetsbeskrivning
Du kommer att tillhöra den Centrala elevhälsan i kommunen tillsammans med ytterligare fem skolsköterskor samt med kuratorer, skolpsykologer, skolläkare, specialpedagoger, pedagoger och administratör med vilka du har ett nära och tvärprofessionellt samarbete. Du är underställd Centrala elevhälsans chef.
Vi strävar efter att främst arbeta förebyggande och främjande genom insatser på både organisations-, grupp- och individnivå, ett arbete som skall betonas, bedrivas salutogent och inkluderande.
Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande samt aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter.
Din arbetsplats kommer huvudsakligen att vara vid en av kommunens skolor vid vilken du ansvarar för skolsköterskans arbetsuppgifter. Du ingår i dessa skolors elevhälsoteam med vilka du kommer att ha ett nära samarbete.


Arbetsuppgifter
Skolsköterskan står för de medicinska och omvårdande insatserna. I arbetsuppgifterna ingår bl a hälsobesök, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser samt förebyggande och hälsofrämjande insatser. Arbetet som skolsköterska är varierande och du samverkar med både interna och externa aktörer såsom de övriga kompetenserna i elevhälsoteamet, lärare, rektorer, socialtjänst och region. Samtliga skolsköterskor träffas varje vecka för att samverka och samordna sina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, skolsköterska eller distriktssköterska. Tidigare erfarenhet av elevhälsa är meriterande.
En god kommunikativ förmåga och social kompetens är av största vikt då arbetet innebär mycket kontakter med elever, föräldrar, skolpersonal och rektorer.

Arbetstid/Varaktighet
50 %, tidsbegränsad anställning 16/8-21 – 23/6-22.

Lön
Månadslön, individuell lönesättning. Löneanspråk anges.

Tillträde
16/8-21 eller efter överenskommelse.

Övrigt
Tjänsten kräver B-körkort och egen bil.

Upplysningar
Birgitta Hurtig Landström, verksamhetschef             0970-818 461
Annica Hellström, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska    0970-818 851

Fackliga företrädare 
Linda Lagnestig, vårdförbundet                 0970-818 354

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2021-06-04
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.