Universitetslektor i Produktionsutveckling

Universitetslektor i Produktionsutveckling [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-17
Publiceringsdatum: 2021-05-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Ämnet Produktionsutveckling tillhör tillsammans med ämnet Datorstödd Maskinkonstruktion Avdelningen för Produkt- och Produktionsutveckling som i sin tur är del av Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Avdelningen Produkt- och Produktionsutveckling har nu behov av en lektor inom produktionsutveckling, med forskningsfokus inom laserbearbetning, för undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt för handledning av doktorander

ÄmnesbeskrIvning
Produktionsutveckling omfattar såväl enskilda processer och tekniker för tillverkning, som utformning av hela system för industriell produktion. Ett viktigt område är laserbearbetning.

Arbetsuppgifter
Som lektor kommer du att undervisa på grundnivå och avancerad nivå inom produktion. Handledning av doktorander ingår liksom att bidra till forskning och publicering av forskningsresultat på högsta vetenskapliga nivå, både experimentellt och med beräkningsmetoder. Arbetet innebär samverkan med industri och akademi, nationellt och internationellt. Du kommer att vara delaktig i att söka externfinansiering och på andra sätt bidra till en ökad verksamhetsvolym. Arbetet kommer även att ge möjlighet till egen forskning och akademisk meritering

Behörig att anställas som universitetslektor är den som

 - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 - visat pedagogisk skicklighet
 - genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 - Vetenskaplig skicklighet
 - Pedagogisk skicklighet
 - Övriga bedömningsgrunder (rangordnat i fallande ordning)
 - kompetens och erfarenhet inom laserbearbetning på hög vetenskaplig nivå, genom publicering i relativt högt rankade vetenskapliga tidskrifter och vid
   peer-review konferenser och genom forskningssamarbete med industrin
 - omfattande utbildning i produktionsteknik
 - administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 - kunna undervisa på svenska och engelska
 - ledningsförmåga
 - förmåga att samverka med det omgivande samhället
 - förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel

Ämnet har för närvarande mest manliga medarbetare varför vi gärna ser kvinnliga sökande

information
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare Alexander Kaplan, 0920-491733, alexander.kaplan@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529,  kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 17 juni 2021
Referensnummer: 1703-2021