Utredare Vatten

Utredare Vatten [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Arbetsgivare: Vatten & Miljökonsulterna i Norr AB
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-15
Publiceringsdatum: 2021-05-20Presentation:


Utredare Vatten

Om jobbet

Vi på Vatten & Miljökonsulterna arbetar brett inom hela vattenområdet med allt från tidiga skeden och utredningar till detaljprojektering, besiktningar och utbildning. Våra kunder är framför allt kommuner, kommunala bolag och industrier. I våra uppdrag hjälper vi våra kunder med vattenfrågor i hela kedjan- från täkt, vattenbehandling, distribution till dagvatten och avloppsvattenrening. Vi arbetar även med miljöfrågor rörande vatten, t.ex. utredningar rörande föroreningar och miljöjuridiska frågor.

Vi söker nu kompetens till våra kontor i Luleå och Skellefteå. Även annan ort i norrlandslänen kan vara aktuellt. Vi söker både dig som redan idag är specialist men även dig som nyss har startat din karriär och vill utvecklas som utredare inom vattenområdet.

Vi erbjuder ett flexibelt arbete med spännande uppdrag i nära samarbete med våra kunder. Du får möjlighet att arbeta inom hela vattenkedjan, men med möjlighet till specialisering inom teknikområden du brinner för. I samtliga projekt arbetar vi i team där du får jobba tillsammans med erfarna och engagerade kollegor för att få bra stöd och kunskapsutbyte. På så sätt kan du utvecklas ytterligare i dina kompetenser. Eftersom Vatten & Miljökonsulterna är ett mindre och flexibelt konsultföretag har du stora möjligheter att tillsammans med oss styra arbetssätt och bidra i arbetet med företagets utveckling.

Vi söker dig med kompetens och intresse inom framför allt ett eller flera av dessa områden:

· VA-strategi – strategiska utredningar rörande VA, VA-planer, VA-juridiska frågor, ABVA, verksamhetsområden, VA-taxor

· Dricksvattensäkerhet - Utredningar rörande dricksvattensäkerhet, exempelvis upprättande av beredskapsplaner, risk-och sårbarhetsanalyser i hela vattenförsörjningssystem, klimatanpassning, övningar, skalskydd, dricksvattenhygien, utbildning

· Ledningsnät - Beräkningar, dimensionering, modellering

· Dagvatten - Utredningar för avledning och rening, beräkningar, dimensionering

· VA-process - Kommunal dricksvattenteknik och avloppsreningsteknik, exempelvis förstudier, vattenbehandlings­processer, processoptimering, framtagande av förfrågningsunderlag, m.m.

· Vatten - Utredningar rörande grund- och ytvatten, exempelvis utformning av vattentäkter, vattenskyddsområden, GIS-analys, recipientutredningar, naturvärden i vatten, föroreningar i vattenområden m.m.

Dina erfarenheter och egenskaper

Vi söker dig som har ett stort intresse av vattenområdet och som brinner för dessa viktiga samhällsfrågor! Utbildningsmässigt ser vi att du har en examen som civilingenjör, högskoleingenjör eller likvärdigt, alternativt tidigare erfarenhet från VA-branschen. Som person är du engagerad och intresserad av att vidareutvecklas inom vattenområdet samt har energi och driv. Du har god samarbetsförmåga och är initiativrik.

Ansökan

Ansökan skickas till info@vmkonsulterna.se. Sista ansökningsdag 2021-06-15. Ange önskad stationeringsort i ansökan.

För frågor kontakta

Anna Mäki, 076-1477 003 eller anna.maki@vmkonsulterna.se

Per Rendahl, 070-625 24 07 eller per.rendahl@vmkonsulterna.se

www.vmkonsulterna.se