Verksamhetsledare

Yrke: Kanslichef/verksamhetschef, församling
Arbetsgivare: Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornionlaaksolaiset
Arbetets ort: Pajala, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-30
Publiceringsdatum: 2021-05-24Presentation:


Verksamhetsledare till Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset, STR-T

STR-T är en intresseorganisation i språkliga, kulturella och samhälleliga frågor för alla som känner samhörighet med det ursprungliga språkområdets kultur och historia och med meänkieli. Förbundet grundades 1981 och är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet är ett språkrör för en ursprunglig inhemsk, språklig och kulturell minoritet och är regeringens remissinstans i frågor som rör minoriteten. Målsättningen är att främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring.
Vår nuvarande verksamhetsledare går vidare till nya utmaningar och därför söker vi en ny.

Placeringsort för anställningen är Pajala men kan diskuteras.

Verksamhetsledaren utför arbetet enligt förbundets stadgar, antagen verksamhetsplan och styrelsebeslut. Verksamhetsledaren är direkt underställd styrelsen.
I övrigt ansvarar verksamhetsledaren för följande:
. Marknadsföra förbundet samt leda och fördela arbetsuppgifterna på kansliet.
. Genomföra projekt fastställda av styrelsen.
. Informera om förbundets verksamhet samt medverka i kultur- och språkfrågor.
. Bevaka samhälleliga frågor och aktivt delta i samhällsutvecklingen i frågor som rör minoriteten.
. Samverka med närstående organisationer och med andra som verkar inom och för minoritetens bästa.
. I samråd med ordföranden förbereda styrelsemöten, hantera kontakter med media och förbereda styrelsens ställningstaganden rörande strategi och långsiktiga mål.

Det är meriterande om du har kunskaper och erfarenhet av arbete med frågor om nationella minoriteter eller för anställningen andra närliggande områden. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av utvärderings- och utredningsuppdrag eller har arbetat med utvecklingsarbete.

Vi ser också positivt på kunskaper i meänkieli.

Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du som person är initiativtagande och ansvarstagande. Vidare är det avgörande att du kan organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt samt att du är en god relationsskapare och god kommunikatör. Arbetet ställer också höga krav på såväl strategisk förmåga som fallenhet att samarbeta och bygga goda relationer.