Universitetslektor i fysioterapi

Universitetslektor i fysioterapi [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-15
Publiceringsdatum: 2021-05-25

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Bakgrund
Befattningen som universitetslektor i fysioterapi är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik, avdelningen för hälsa, medicin och rehabilitering. Vid avdelningen bedrivs utbildningar för arbetsterapeut- och fysioterapeutexamen, kandidatutbildningar i hälsovägledning och psykologi, samt kurser i medicinsk vetenskap. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi och teknisk psykologi. Institutionen har behov av att stärka sin forskning och utbildning inom rörelseanalys och rörelsefrämjande.

Ämnesbeskrivning
I ämnet fysioterapi ses rörelse som ett medel för hälsa och livskvalitet. Forskning inom fysioterapi handlar om rörelsen och dess samband med kropp, funktion, upplevelse, lärande och interaktion. Det vetenskapliga underlaget omfattar biomekaniska, fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella perspektiv.

Arbetsuppgifter
Anställning som universitetslektor fysioterapi innefattar att tillsammans med kollegiet ansvara för utvecklingen av ämnet på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen omfattar kursansvar, undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examinationer. Dessutom egen forskning, handledning av forskarstuderande, medverkan vid forskningsansökningar och byggande av forskningsnätverk. I anställningen ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället. Specifikt för denna befattning är ämnets behov av att utveckla och bredda forskningen och utbildningen inom rörelseanalys och rörelsefrämjande samt användningen av avancerad statistisk och matematisk modellering för dataanalys i forskning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 - visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

 Övriga bedömningsgrunder i prioritetsordning:
 - Doktorsexamen i fysioterapi eller ämne som bedöms vara likvärdigt
 - Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
 - Kvalitet och originalitet inom forskning i fysioterapi med inriktning mot rörelsefunktion och rörelseanalys inklusive relevanta statistiska analyser och modellering.
 - Skicklighet och dokumenterad erfarenhet av planering och utförande av undervisning, handledning och examination i fysioterapi, särskilt avseende rörelsefunktion
 - Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska och svenska
 - Erfarenhet av att söka externa forsknings- och utvecklingsmedel
 - Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
 - God samarbetsförmåga och social kompetens

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placerad vid institutionen för hälsa lärande och teknik vid universitetets verksamhetsort i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Katarina Mikaelsson, 0920-49 3823, katarina.mikaelsson@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1727-2021
Sista ansökningsdag: 15 juni