Utredare – Vattenfall Vattenkraft

Utredare – Vattenfall Vattenkraft

Yrke: Miljöingenjör
Arbetsgivare: Luleå
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-27
Publiceringsdatum: 2021-05-26Presentation:


Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och 400 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!

Vattenfall ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor - vill du vara med på resan?

Enligt ny lagstiftning ska alla vattenkraftverk och regleringsdammar som används till att producera vattenkraftsel ha moderna miljövillkor.

Med moderna miljövillkor menas ett tillstånd vars villkor och andra bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt miljöbalken i en dom eller ett beslut som inte är äldre än 40 år. Verksamhetsutövaren måste ansöka om miljöprövning om verksamheten saknar moderna miljövillkor.

Nu rekryterar vi en driven utredare till arbetet med att förse våra vattenkraftverk med moderna miljövillkor!

Du kommer att ha en nyckelroll arbetet med att förse Vattenfall Vattenkrafts kraftverk och regleringsdammar med moderna miljövillkor, hela vägen från förstudie fram till att villkoren beslutats i domstol.

Under tillståndsprocessen kommer du att arbeta nära vår miljöavdelnings vattenrättsansvariga och Vattenfalls juridiska ombud. När villkoren är beslutade lämnar du över till en projektledare för utförandefasen.

Tillsammans med din utredningsgrupp, som kommer att bestå av både intern och extern kompetens, arbetar ni mot ett tydligt mål - att ansöka om moderna miljövillkor senast vid den tidpunkt som anges för kraftverket i den Nationella planen för omprövning av vattenkraften.

I arbetet ingår också samverkansprocesser tillsammans med exempelvis myndigheter, andra verksamhetsutövare och intressenter i aktuellt huvudavrinningsområde/prövningsgrupp.

Du kommer parallellt att driva flera förstudier för hela Vattenfall Vattenkrafts geografiska område, utifrån tidplanen i den Nationella planen.

Arbetet innebär ett stort ansvar; det handlar om att styra mot uppsatta mål och strategier. Miljöutredningar, teknisk utformning, ekonomiska kalkyler, analyser av risker, rapportskrivning, upphandling, tidsplanering och ekonomisk uppföljning ingår i arbetsuppgifterna.

Resor i tjänsten är vanligt, du reser bland annat till de aktuella vattenkraftanläggningarna, eller för att delta i projekt- och samverkansmöten och avdelningens gemensamma möten.

Kom och jobba med oss för ett fossilfritt liv inom en generation!

Du kommer att tillhöra avdelning Förstudier och optimering som ingår i enhet Projekt och Teknik som bland annat har ansvar för Vattenfall Vattenkrafts utredningar, teknikstyrning, genomförande av stora investeringsprojekt och vårt arbete med miljö- och dammsäkerhet.

I avdelningen är vi 12 kollegor som utgår från Porjus, Luleå, Skellefteå, Umeå, Östersund, Sundsvall och Kristinehamn.

Dina kvalifikationer

Du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis miljö eller samhällsbyggnad samt erfarenhet av att arbeta med miljö- och tillståndsfrågor enligt miljöbalken. Har du även arbetat med vattenkraft och EUs vattendirektiv är det meriterande.

Arbetet innebär samverkan med många intressenter. Du är trygg i din roll, tydlig och bra på att kommunicera och samarbeta. Arbetet kommer också kräva att du är modig, beslutsmässig och kan engagera och entusiasmera en ofta geografiskt spridd verksamhet.

Du har en mycket bra IT-vana, du talar och skriver svenska och engelska och har B-körkort.

Placeringsort

Är Umeå i första hand, andra orter där Vattenfall Vattenkraft finns etablerade kan också diskuteras.

Ansökan

Välkommen med din ansökan som du skickar in via vår annons på vattenfall.se/jobb senast den 27 juni, 2021. För frågor om din ansökan eller ansökningsportalen, kontakta rekryterare Ingela Skoog, 0730-243 164.

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Maria Furmark, 070-320 64 72 eller vår processledare för Nationella planen Robert Magnusson, 070-574 60 42.

Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Mikael Busk Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.