Förste forskningsingenjör i Biokemisk processteknik

Förste forskningsingenjör i Biokemisk processteknik

Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-23
Publiceringsdatum: 2021-05-26

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Forskargruppen inom biokemisk processteknik vill rekrytera en förste forskningsingenjör för att delta i forskningsprojekt som involverar organosolvfraktionering av olika lignocellulosaresurser samt valorisering av de producerade fraktionerna.

Forskargruppen ansvarar för ett mångsidigt laboratorium med nyckelkompetenser för biobaserade produkter och processer som omfattar förbehandling av biomassa, fraktionering, jäsning, konverteringsprocesser, grön kemi, uppströms och nedströmsprocesser. Forskningsämnet är en del av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser med ca 350 anställda: https://www.ltu.se/org/sbn

Biokemisk processteknik (https://www.ltu.se/research/subjects/Biochemical-Process-Engineering) utvecklar integrerade processer som kombinerar bioteknik och kemi för att producera livsmedel, kemikalier, läkemedel och energibärare. Speciellt fokuserar ämnet på att använda biobaserade råvaror (såsom skogsrester) och utveckla processer för bioraffinaderier. Ämnet består av 10 seniora forskare och flera doktorander.

Arbetsuppgifter
Vid Biokemisk processteknik kommer du att arbeta med förbehandlings- och fraktioneringsprocessser för biomassa, karaktärisering av de isolerade fraktionerna (cellulosa, hemicellulosa och lignin) samt delta i pågående forskningsprojekt som syftar till att använda dessa fraktioner till att producera biobaserade produkter (t.ex. drivmedel, kemikalier och material).

Organosolv processen sker vid hög temperatur (upp till 230-250oC) och högt tryck (upp till 35 bar). Som 1:e forskningsingenjör arbetar du med drift och underhåll av organosolvreaktorn, vilket bland annat omfattar att optimera processförhållanden samt att producera material till våra pågående projekt. Du kommer att arbeta med satsreaktorer (både 2,5 och 50 liter) samt med vår skräddarsydda kontinuerliga reaktor. Du kommer att ansvara för kemisk karakteriseringen av de producerade fraktionerna och utföra massbalanser av processen. Du kommer också att delta i våra aktiviteter som innefattar valorisering av de producerade fraktionerna för produktion av olika biobaserade produkter inom våra pågående forskningsaktiviteter. I detta ingår det att planera, organisera experimentellt arbete samt att upprätthålla god dokumentation av försöken.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs en kandidat-, master- eller civilingenjörsexamen inom kemiteknik, processteknik, bioteknik eller relevanta områden. Tidigare dokumenterad laboratorieerfarenhet, inklusive arbete med högtryck- och högtemperaturprocesser, är en viktig merit. Det är viktigt att du har bra grundkunskaper inom kemi och en stark merit om du har tidigare erfarenhet att arbeta med förbehandling av lignocellulosisk biomassa, kemisk karaktärisering av biomassa och användning av biomassakomponenter för produktion av biobaserade produkter via mikrobiella, enzymatiska eller termokemiska processer. Tidigare erfarenhet av användningen av relevant analytisk utrustning (såsom HPLC) är en positiv merit.

Vi söker en mycket motiverad person med ett starkt intresse för forskning, ett starkt intellekt och disciplinerade arbetsvanor. Du måste kunna fungera både självständigt och som en del av en forskargrupp. Bra observations- och kommunikationsförmåga är viktigt. Dessutom måste du behärska engelska, både muntligt och skriftligt.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under 1 år. Tillsättning så snart som möjligt, men senast 1 september 2021. Tjänstgöringsort är Luleå.

För mer information vänligen kontakta: Dr. Leonidas Matsakas, Universitetslektor i Biokemisk processteknik tel: + 46-920-49-3043, e-post: leonidas.matsakas@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du ansöker genom att använda länken nedan. Ansökan ska innehålla ett personligt brev samt CV och examensbevis. Markera din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och examensbeviset måste skrivas på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 23 juni 2021
Referensnummer: 1879-2021