Professor i psykologi

Professor i psykologi [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-18
Publiceringsdatum: 2021-05-26

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


-med inriktning mot klinisk psykologi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Vi söker en professor som vill vara delaktig i Luleå tekniska universitets vision att forma framtiden genom nydanande utbildning och banbrytande forskning samt som har kompetens och drivkraft att integrera utbildning och forskning inom området klinisk psykolog. Som professor kommer du vara involverad i start av utbildning till psykoterapeut steg 1 från hösten 2022 samt en av nyckelpersonerna i arbetet med att ansöka om examinationsrätt av ett psykologprogram.

Arbetsuppgifter
Som professor i psykologi är du engagerad både i utbildning och i forskning. I arbetsuppgifterna ingår att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Som professor förväntas du attrahera externa medel både på egen hand om och i samverkan med andra. Du förutsätts bidra till institutionens utvecklingsarbete, ansvara för att externa forskningsmedel tillförs ämnet samt stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. Som professor ansvarar du även för att utveckla forskningen samt den pedagogiska verksamheten inom ämnet. I arbetsuppgifterna ingår även att ta en ledande och aktiv roll i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet och i tvärvetenskapliga sammanhang. Befattningen som professor är en tillsvidareanställning.

Behörig att anställas som professor är den som:
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:

*uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
*vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
*ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
*uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
*uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* vetenskaplig skicklighet
* pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (utan prioriteringsordning)

* förmåga att samverka med det omgivande samhället
* förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
* förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
* erfarenhet av ledande uppdrag
* administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

Det är meriterande om du har psykolog och/eller psykoterapeut legitimation och erfarenhet av utbildningsansvar. Du ska även kunna undervisa på svenska och/eller engelska.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placerad vid institutionen för hälsa lärande och teknik vid universitetets verksamhetsort i Luleå. 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: professor tillika ämnesföreträdare Jessica Körning-Ljungberg, 0920-49 28 51 jessica.korning-ljungberg@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För kompett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vänligen ansök om tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan och bifoga begärda ansökningshandlingar inklusive examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk självreflektion och publikationer etc. Vi föredrar att sökande följer instruktionerna för sökande.  Observera att den sökandes utbildningskvalifikationer bör vara särskilt dokumenterade. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1735-2021
Sista ansökningsdag: 18 juni 2021