Vikarie jurist [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Verksjurist
Arbetsgivare: Sametinget
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-17
Publiceringsdatum: 2021-05-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: VerksjuristPresentation:


Sametinget är ett folkvalt samiskt parlament och en statlig myndighet sedan 1993.

Sametingets uppgift är att främja och utveckla en levande samisk kultur, medverka i samhällsplanering och bevaka att samiska behov beaktas.

Som jurist kommer du ingå i kanslichefens stab. Staben ska verka för god kommunikation, kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet. Vår verksamhet arbetar för att ge ett bra stöd inom områdena intern kontroll, administration, kommunikation, HR och juridik internt och externt. Med vår kunskap och kompetens bidrar vi till att Sametingets verksamhet kommuniceras, bedrivs rättssäkert och effektivt.
 
Samiska frågor ges utökat utrymme på den politiska agendan. Sametingets roll som företrädare för det samiska folket efterfrågas/stärks i allt fler sammanhang. Sametinget står inför stora utmaningar– utredning ny rennäringslagstiftning, antagande av konsultationsordning, lösningar föra att hantera gränsöverskridande renskötsel, tillsättande av en samisk sanningskommission, rovdjursfrågor samt markanvändning i renskötselområdet – som kräver kompetens och beredskap hos Sametingets kansli.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i juriststaben och arbeta tillsammans med två andra jurister som har inriktning på rennärings- och urfolksfrågor. Juriststaben bistår Sametingets avdelningar med juridiskt stöd och vägledning i den löpande verksamheten. Vid behov bistår juriststaben även nämnder och andra politiska organ som juridiskt sakkunniga.
Du kommer att bereda remissvar inom sakområdet och beslutsunderlag vid överklagningar i ärenden som rör interna samebyfrågor. Du ska fungera som juridiskt expertstöd inom de sakområden som myndigheten ansvarar för samt hantera förvaltningsjuridiska mål och ärenden i rättsliga instanser. Till dina uppgifter hör också att bevaka och informera om förändringar i lagstiftningen som rör verksamheten. Andra arbetsuppgifter förekommer

Kvalifikationer
Du är jurist, gärna tingsmeriterad, med flerårig och bred erfarenhet från det förvaltningsrättsliga området. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och kunskaper om det samiska samhället.
 
Vi ser gärna att du behärskar samiska i tal och skrift och vi värderar flerspråkighet.

Personliga egenskaper
Du ska kunna arbeta självständigt, ha beslutsförmåga och god analytisk förmåga, vara kvalitetsmedveten och utföra arbetet inom föreskriven tid. Du är flexibel och har även förmåga till samarbete och du arbetar gärna i grupp. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du är utåtriktad och har lätt för att skapa kontakter och inge förtroende. 

Vi erbjuder
Alla anställda erbjuds 2 h friskvård i veckan samt ett friskvårdsbidrag.
Sametinget erbjuder även ett mycket förmånligt restidsavtal. Det finns även möjlighet till delvis distansarbete och vi tillämpar flexibel arbetstid.
Som anställd får du också ta del av andra statliga förmåner så som subventionerad sjukvård, ersättning för receptbelagda läkemedel och föräldrapenningtillägg.

Placeringsort

Vid något av Sametingets kontor i Giron/Kiruna, Jåhkåmåhkke/Jokkmokk, Dearna/Tärnaby  eller Staare/Östersund.

Kontaktinformation
Anita Kitok, Avdelningschef språk och utbildning, 980-681 98

Fackliga kontakter, nås via växeln, 098078030

Arbetsplats
Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna