Polisregion Nord söker Gruppchef till BF/IGV Norra Lappland

Polisregion Nord söker Gruppchef till BF/IGV Norra Lappland

Yrke: Inspektör, Polisen
Arbetsgivare: KIRUNAENHETEN
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-16
Publiceringsdatum: 2021-06-02Presentation:


Polisregion Nord består av fyra polisområden, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, två regionala enheter, en underrättelsesektion samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Norrbotten är ett av polisområdena i region Nord och har verksamhet i hela Norrbottens län fördelat på 4 lokalpolisområden, en utredningssektion, en insatsgrupp samt ett polisområdeskansli.

Inom polisområde Norrbotten finns 4 lokalpolisområden, Luleå/Boden, Norra Lappland, Östra Norrbotten samt Piteå Älvdal. Inom Norra Lappland, som består kommunerna Jokkmokk, Gällivare och Kiruna, finns 4 BF-IGV grupper, 1 utredningsgrupp samt 1 grupp för Stöd/Service.

Vi söker nu en gruppchef till BF/IGV-grupp 4, med ansvar för medarbetare i Kiruna.

Arbetsuppgifter

Som chef för BF/IGV grupp 4 rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ett delat ansvar för lokalpolisområdets aktivitetsplan tillsammans med övriga gruppchefer. Som Gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.


Kvalifikationer

- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden

- för funktionen relevant examen/utbildning

- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier.

Läs mer om ledarkriterierna. https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Marita Lindblom, HR-konsult, på telefon 070-347 50 36 alternativt rekryterande chef, John Lindström på tfn: 072-509 67 84.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord, samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering i Kiruna.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 16 juni 2021 via e-post till jobb.nord@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr: A319.415/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!