Postdoktor i Biokemisk processteknik

Postdoktor i Biokemisk processteknik

Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-29
Publiceringsdatum: 2021-06-08

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Forskargruppen inom Biokemisk processteknik söker en post doktor för att delta i forskning kring produktion av biovätgas från lignocellulosa (med fokus på skogsrester) med parallell produktion av karboxylsyror genom att tillämpa anaeroba rötningsprocesser och elektrofermentering.

Forskargruppen ansvarar för ett mångsidigt laboratorium med nyckelkompetenser för biobaserade produkter och processer som omfattar förbehandling av biomassa, fraktionering, jäsning, konverteringsprocesser, grön kemi, uppströms och nedströmsprocesser. Forskningsämnet är en del av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser med ca 350 anställda: https://www.ltu.se/org/sbn

Biokemisk processteknik (https://www.ltu.se/research/subjects/Biochemical-Process-Engineering) utvecklar integrerade processer som kombinerar bioteknik och kemi för att producera livsmedel, kemikalier, läkemedel och energibärare. Speciellt fokuserar ämnet på att använda biobaserade råvaror (såsom skogsrester) och utveckla processer för bioraffinaderier. Ämnet består av 10 seniora forskare och flera doktorander.

Arbetsuppgifter
Arbetet avser utveckla processer för omvandling av lignocellulos (huvudsakligen skogstrakter) till bioväte och karboxylsyror.  Du kommer att utveckla processer genom att använda anaeroba standardreaktorer men också utveckla elektrofermenteringsprocesser.  En del av ditt jobb kommer att vara att studera förändringar i den mikrobiell sammansättningen  i syfte att förbättra fokusprodukterna och även utvärdera livscykeln för de utvecklade processerna.  Som postdoktor kommer du att vara ansvarig för att planera, organisera och utföra det experimentella arbetet för att uppnå målen i projektet.  Du kommer också att ansvara för att analysera experimentdata och presentera dem i vetenskapliga publikationer.  Som postdoc förväntas du delta i handledningen av doktorander.

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för anställning måste du ha Doktorsexamen i bioteknik, biologiska vetenskaper eller annan relevant utbildning. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. En stark bakgrund i anaerob rötning och elektrofermentering för produktion av vätgas och karboxylsyror krävs. Detta bör finnas dokumenterat i peer-reviewed vetenskapliga publikationer. Tidigare erfarenhet av rötning av lignocellulosa och speciellt inom skogligbiomassa är en mycket stark merit, liksom produktion av långs karboxylsyror. Tidigare dokumenterad erfarenhet av metagenomik för förändringar av mikrobiell sammansättning och utvärdering av processer för deras livscykelprestanda är en positiv merit. Dokumenterad erfarenhet av användning av GC för analys av biogas och HPLC-analys av karboxylsyror krävs, medan tidigare erfarenhet av användning av BMP-system (särskilt AMPTS II-systemet som vår grupp använder) är en positiv merit. Tidigare praktisk erfarenhet av uppskalning av rötningsprocesser är också en positiv egenskap.

Vi söker en mycket motiverad person med en bra inställning till forskning, ett starkt intellekt och disciplinerade arbetsvanor. Du måste kunna fungera både självständigt och som en del av en forskargrupp. Goda observations- och kommunikationsförmåga är viktiga. Dessutom ska du behärska engelska, både tal och skriftligt.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under 2 år. Tillsättning så snart som möjligt. Tjänstgöringsort är Luleå.

För mer information vänligen kontakta:Dr. Leonidas Matsakas, Universitetslektor i Biokemisk processteknik tel: + 46-920-49-3043, e-post: leonidas.matsakas@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du ansöker genom att använda länken nedan. Ansökan ska innehålla ett personligt brev samt CV och verifierad universitetsexamen. Markera din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och examensbeviset måste skrivas på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 29 juni 2021
Referensnummer: 2071-2021