Universitetslektor i maskininlärning

Universitetslektor i maskininlärning

Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-06-29
Publiceringsdatum: 2021-06-09

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Bakgrund
Institutionen för system- och rymdteknik avser rekrytera en universitetslektor inom ämnet maskinlärning.

Laboratoriet för maskinlärande forskning, i ledning av professor Marcus Liwicki, har behov att rekrytera inom området maskinlärning med fokus på tillämpad artificiell intelligens (AI). Gruppen expanderar med nya projekt, undervisning och samarbeten och erbjuder nu en tjänst som universitetslektor med placeringsort i Luleå.

Ämnesbeskrivning
Maskininlärning fokuserar på metoder med vilka datorsystem använder data för att förbättra sin egen prestanda, förståelse och till att göra konkreta förutsägelser och har nära anknytning till tillämpningar. Tillämpad AI tar ut dessa applikationer från laboratoriet och förvandlar dem till industriella och affärslösningar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ligger inom området maskininlärning med fokus på applicerad AI, med särskilt fokus inom området mönsterigenkänning (e.g., naturlig språkbehandling, dokumentbehandling, robotik, e-hälsa, oövervakat lärande och tidsserieranalys).

Som universitetslektor kommer du att arbeta med både undervisning och forskning inom följande områden: AI i intelligenta fordon och språkteknologi (natural language processing). Handledning av doktorander ingår i tjänsten. En universitetslektor förväntas arbeta aktivt med studenternas lärande och för att ständigt utveckla och förbättra kurser och utbildningsprogram.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som
 - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 - visat pedagogisk skicklighet
 - genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 - Vetenskaplig skicklighet inom nämnda områden.
 - Pedagogisk skicklighet.
 - Övriga bedömningsgrunder, viktas lika:
   - Erfarenheter från framgångsrikt arbete i svenska forskningsprojekt (inklusive inklusive ansvar för arbetspaket eller delprojekt).
   - God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Informationa
För ytterligare information, kontakta: Professor (ordförande), Marcus Liwicki, marcus.liwicki@ltu.se  eller  professor Fredrik Sandin fredrik.sandin@ltu.se   

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529  kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Referensnummer: 2048-2021
Sista ansökningsdag:29 juni, 2021