Doktorand i arkitektur: digital arkitektur för cirkulär byggdesign

Doktorand i arkitektur: digital arkitektur för cirkulär byggdesign [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-08-07
Publiceringsdatum: 2021-06-10

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Vi söker dig som vill arbeta som doktorand inom forskningsämnet arkitektur, stadsplanering vid Luleå tekniska universitet i Luleå. Arbetet innebär kreativ integration av ny teknik för minskad klimatpåverkan i kulturmiljöer.

PROJKETBESKRIVNING
För att uppnå Agenda 2030 och Parisavtalet främjar Europeiska kommissionen cirkulär användning av resurser. Nya digital arkitekturdesignmetoder kommer att spela en viktig roll för byggbranschen. Syftet med projektet är att utveckla ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att integrera framväxande digital arkitekturteknik (beräkningsdesign/parametrisk design, simulering, etc. med användarcentrerade metoder, som involverar samhället i stort, företag, medborgare etc, för hållbar och attraktiv utformning.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet kommer att genomföras inom arkitekturgruppen vid Luleå tekniska universitet i Luleå. Forskningsområdet är multidisciplinärt och av både vetenskaplig och tillämpad natur, och omfattar arkitektur, stadsplanering, och trafik.  Du kommer att arbeta med deltagande designmetoder, byggintegrerat energitänkande, och beräkningsdesign.

Allt vetenskapligt arbete presenteras på engelska i artiklar i vetenskapliga tidskrifter och vid internationella konferenser.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

KVALIFIKATIONER
Grundkravet för en utbildning på forskarnivå är att man har 1) examen på avancerad nivå, 2) genomfört kurser med minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng är på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt, antingen i landet eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper. Vi letar efter en begåvad och motiverad kollega som både ensam och i samarbete med andra kan utföra avancerad forskning i vår forskningsgrupp. Du ska vara en bra lagspelare och kunna uttrycka dig flytande på engelska både muntligt och skriftligt. Du ska helst ha en bakgrund inom arkitektur eller teknisk arkitektur. Kunskap om digital programvara för byggnads- och stadssimulering (t.ex. Autodesk Revit/BIM, Rhino-Grassopher digital environments, Ladybug Tools plugins, ENVI-Met/CFD, Python, etc..) är ett krav och det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av praktisk yrkesverksamhet och/eller vetenskaplig publicering. Att kunna svenska är inte ett krav, men du bör vara beredd att inom några år kunna utföra uppgifter som kräver viss kunskap i svenska.

Du förväntas genomföra dina doktorandstudier på heltid i samband med det beskrivna projektet. Luleå tekniska universitet förbinder sig att tillhandahålla aktivt stöd från en kvalificerad referensgrupp och ett förslag till doktorandutbildning som leder till doktorsexamen i arkitektur. Ett aktivt deltagande i den fortsatta utvecklingen av det internationella forskarsamhället kommer att uppmuntras.

INFORMATION
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring om upp till 20 % av heltid kan tillkomma, vanligen i form av undervisning och i viss mån administrativt arbete. Planerad start hösten 2021. Tjänstgöringsort: Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Avdelningschef Glenn Berggård, glenn.berggard@ltu.se, universitetslektor Andrea Luciani, andrea.luciani@ltu.se, ämnesföreträdare Agatino Rizzo, agatino.rizzo@ltu.se

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 7 augusti 2021
Referensnummer: 1984-2021