Administratör

Yrke: Registrator
Arbetsgivare: Sametinget
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-08-17
Publiceringsdatum: 2021-06-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: RegistratorPresentation:


Sametinget är ett folkvalt samiskt parlament och en statlig myndighet sedan 1993.

Sametingets uppgift är att främja och utveckla en levande samisk kultur, medverka i samhällsplanering och bevaka att samiska behov beaktas.

Administration och ekonomi ska verka för god kommunikation, kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet. Vår verksamhet arbetar för att ge ett bra stöd inom områdena intern kontroll och administration både internt och externt. Avdelningen är en stöd-, service- och kontrollfunktion för såväl interna som externa brukare. Med vår kunskap och kompetens bidrar vi till att Sametingets verksamhet kommuniceras, bedrivs rättssäkert, är rätt redovisad och effektiv. 

Arbetsuppgifter
Tjänsten har varierande arbetsuppgifter inom avdelningen ekonomi och administration. Som registrator ska du diarieföra handlingar, agera kontrollfunktion och handha andra förekommande uppgifter inom området. Du kommer ha kontakt med interna och externa parter vad gäller ärendehantering. Fakturahantering ingår i tjänsten samt visst arbete med vår webbplats. Andra arbetsuppgifter förekommer.

Kvalifikationer
Vi vill att du har en registratorsutbildning eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet. Det är nödvändigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Grundkunskaper i ekonomi är önskvärt. Du ska ha erfarenhet av offentligt styrd verksamhet. Det är meriterade med kunskaper inom samiskt samhällsliv och något av de samiska språken.

Personliga egenskaper
Vi söker en självgående, samarbetsvillig och stresstålig person som handlar i enlighet med gällande styrdokument. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du agerar utifrån en helhet och tar hänsyn till ett större perspektiv. 

Vi erbjuder
Alla anställda erbjuds 2 h friskvård i veckan samt ett friskvårdsbidrag.
Sametinget erbjuder även ett mycket förmånligt restidsavtal. Det finns även möjlighet till delvis distansarbete och vi tillämpar flexibel arbetstid.
Som anställd får du också ta del av andra statliga förmåner så som subventionerad sjukvård, ersättning för receptbelagda läkemedel och föräldrapenningtillägg.

Kontaktinformation
Fackliga kontakter, nås via växeln, +4698078030

Peter Grönlund, Avdelningschef ekonomi och administration, 630-15 08 58

Arbetsplats
Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna